Pienten ja keskisuurten yritysten tavaroiden ulkomaankaupan arvo supistui vuoden 2009 toisella neljänneksellä selvästi. Supistumista tapahtui niin viennin kuin tuonninkin osalta kertoo Tullihallituksen ulkomaankauppatilastot.

Pk-yritysten viennin arvossa laskua oli 31 prosenttia ja tuonnissa 28 prosenttia.

Vuoden 2009 toisella neljänneksellä viennissä voimakkaimmin supistui kulkuneuvojen viennin arvo, missä suurten yritysten viennin arvo laski 71 prosenttia, pienten ja keskisuurten 40 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Myös metallien ja metallituotteiden vienti laski.

Tuonnissa vallitsi sama trendi kuin viennissäkin. Sekä suurten että pk-yritysten ulkomaankauppa aleni voimakkaimmin metallien ja metallituotteiden sekä kulkuneuvojen kaupassa. Suurilla yrityksillä metallien ja metallituotteiden viennin arvo heikkeni 66 prosenttia ja pk-yrityksillä 43 prosenttia. Kulkuneuvojen tuonnin arvo laski suurilla yrityksillä 53 prosenttia ja pk-yrityksillä 36 prosenttia.