Pellervon taloudellinen tutkimuslaitos ennustaa, että ruoan hinta laskee Suomessa loppuvuodesta. Lasku johtuu pääasiassa ruoan arvonlisäveron alentamisesta.

PTT mukaan kustannusten alentuminen on näkynyt hinnoissa vain vähän. Ensi vuonna hintataso tosin jää selvästi tämän vuoden tasoa alemmaksi, vaikka elintarvikkeiden verotusta kiristetäänkin heinäkuussa.

Ruoan hinnan nousu on hidastunut viime vuoteen verrattuna ja syksyllä hinnat kääntyivät laskuun elintarvikeketjun kustannusten alentumisen ja tuontikilpailun kasvun seurauksena. Ensi vuonna ruoan hintaan vaikuttavat valmisteilla olevat makeis- ja virvoitusjuomaverot, jotka nostavat ruoan hintaa.

PTT arvioi, että joulukuussa 2010 ruoka on 1,8 prosenttia kalliimpaa tämän vuoden joulukuuhun verrattuna. Hinnat noudattelevat ensi vuonna kahden poikkeavan vuoden jälkeen yleistä inflaatiokehitystä.

Tuonnin myötä lisääntynyt kilpailu hillitsee hintojen nousua

Veromuutosten lisäksi ruuan hintoihin on vaikuttanut maailman ruokamarkkinoiden kutistuminen. Elintarvikevienti Suomesta on tyrehtynyt ja kotimarkkinoilta saatavat tulot ovat siksi aikaisempaakin merkittävämpiä tulonlähteitä teollisuudelle. Siksi ruuan hinta ei vielä alkuvuodesta kääntynyt laskuun, vaikka elintarvikeketjun kustannuskehityksen perusteella niin olisi voinut olettaa.

Toisaalta maailman vientimarkkinoiden heikko veto on lisännyt elintarvikkeiden, ja erityisesti maitotuotteiden, tuontia Suomeen. Esimerkiksi muutaman vuoden poissaolon jälkeen edulliset tuontijuustot ovat palanneet suomalaisten ruokakauppojen valikoimiin. Lisääntyneen tuonnin mukanaan tuoma kasvanut kilpailu on osaltaan hillinnyt elintarvikkeiden hintojen nousua.

Lue aikaisemmin aiheesta julkaistut uutiset:
Ruoan alv-ale teettää töitä kaupoissa 22.9.2009
Perheen ruokakulut pienenevät 215 euroa 18.9.2009
Kauppablogi: Ruoan alv-alennus on oikeaa suhdannepolitiikkaa 26.8.2009