Päivittäistavarakauppa ry:n mielestä kyläkaupat ovat jääneet ulkopuolelle maaseudun kehittämiseen tarkoitettujen rakennerahastojen rahoituksen piiristä. ”Elinvoimaa kylille” -hanke on ollut viime vuosina ainoa kyläkauppaan kohdistettu rahoitusprojekti.

PTY:n mielestä Työ- ja elinkeinoministeriön investointituella on ratkaiseva merkitys kyläkauppaverkoston olemassaolon ja haja-asutusalueiden elinkelpoisuuden säilymisen kannalta. Tällä hetkellä kyläkaupan investointitukea varten on varattu vuosille 2008–2011 yhteensä kolme miljoonaa euroa.

Investointitukea on myönnetty jo usean vuoden ajan ja tulokset näkyvät selvästi. Vaikka kyläkauppojen kokonaismäärä vuonna 2008 väheni 27 kaupalla, kasvoi kyläkauppojen kokonaismyynti 287 miljoonaan euroon. Kauppojen kokonaislukumäärä oli vuoden lopussa yhteensä 507.

Hallitus ilmoitti liikeaikalakiesityksen antamisen yhteydessä helpottavansa paikallisten tavarantoimittajien tuotteiden pääsyä kaupan hyllyille ja lisäävänsä ja laajentavansa kyläkaupan investointitukia. PTY:n toimitusjohtajan Osmo Laineen mukaan kyläkauppa toivoo, että investointituet säädettäisiin pysyviksi, jolloin kauppias voi suunnitella investointinsa pitkäjänteisesti 5-10 vuoden aikajänteellä. Laineen mielestä kaupan ja valtion osuuksien investoinneista tulisi olla yhtä suuret, 50 ja 50 prosenttia. Investointituen vuosittaista varausta tulisi kasvattaa aluksi kokonaismäärään 2 miljoonaa euroa/vuosi.

Hallitus on luvannut myös laajentaa tuen soveltamisalaa. Laineen mukaan kyläkauppa pitää tärkeinä laajentamiskohteina liiketaloudellisia kehittämissuunnitelmia, investointeja liitännäiselinkeinoihin, kuten esimerkiksi ravintolatoimintaan ja matkailuun sekä investointeja hyötyajoneuvoihin, joilla kyläkauppias huolehtii tavaroiden asiakasjakelusta.

Erityisen tärkeänä kilpailukykytekijänä Laineen mielestä on pysyvän kyläkauppaverkostoa hyödyntävän mallin luominen Kuntaliiton lähilogistiikkayrittäjyyshankkeen yhteyteen. Samoin itsehoitolääkkeiden ja mietojen alkoholijuomien myynnin salliminen säilyttäisi osan suurempiin liikekeskuksiin suuntautuvasta ostovoimasta kyläkaupoissa.