Päivittäistavarakauppa ry suhtautuu vakavasti julkisuudessa esitettyihin väitteisiin kaupan kalan ja lihan myynnissä esiintyneistä virheistä.

Kauppa on jo vuosia kehittänyt elintarvikemyynnin omavalvontaa yhteistyössä valvontaviranomaisten, kuten Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran ja paikallisten valvontaviranomaisten kanssa. Omavalvonta liittyy kaupan laatutyöhön, jonka avulla kauppa pyrkii hoitamaan hyvin päivittäiset 2 miljoonaa asiakaskontaktiaan.

Väitetyt laittomuudet selvitettävä
Päivittäistavarakaupan mielestä kaupan tulisi yhdessä viranomaisten kanssa nyt selvittää, missä määrin esitetyt nimettömät tunnustukset laittomasta toiminnasta kaupan kalan ja lihan myynnissä pitävät paikkansa ja onko kysymys yksittäisistä tapauksista vai yleisemmästä ongelmasta.

Viranomaisten elintarvikevalvonnassa ei ole ilmennyt vakavia puutteita kaupan toiminnassa.

Kokonaan toinen kysymys on Eviran pääjohtaja Jaana Husu-Kallion esittämä hymy-kasvo-merkintäjärjestelmän käyttöönotto osoittamaan kaupan säädösten mukaista tai vastaista toimintaa. Sitä on syytä harkita vasta sen jälkeen, kun esitetyt väitteet on selvitetty ja kun kunnallinen elintarvikevalvonta on saatu riittävän yhtenäiseksi ja tasokkaaksi turvaamaan kaupan myymälöiden oikeusturvan koko maassa.

Kaupan tärkein kilpailuasia on kuluttajan luottamus, lausutaan Päivittäistavarakauppa ry:n tiedotteessa. "Kauppa haluaa poistaa epäilyt toimintansa puutteista yhteistyössä valvontaviranomaisten ja omien asiakkaidensa kanssa."