Suomen Kestävän kehityksen toimikunta on antanut tunnustusta esimerkillisille toimenpidesitoumuksille ja palkinnut S-ryhmän vuoden vaikuttavimpana kestävän kehityksen toimijana Suomessa. Palkinto luovutettiin keskiviikkona 29.5. vuotuisessa Kestävän kehityksen tila ja tulevaisuus -tapahtumassa.

S-ryhmä on tehnyt vuodesta 2014 alkaen kahdeksan kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumusta, jotka koskevat mm. energiatehokkuutta, uusiutuvaa energiaa ja ravitsemusta. Uusin sitoumuksista koskee materiaalitehokkuutta. Tunnustusten perusteluissa S-ryhmä sai kiitosta paitsi sitoumusten laaja-alaisuudesta myös hyvistä tuloksista ja selkeästä raportoinnista.

”Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus luo hyvät raamit yritysten toiminnan kehittämiselle. Olemme kehittäneet vastuullisuustyötämme hyvin tavoitteellisesti. Hyvä esimerkki siitä on hävikin väheneminen 16 prosenttia vuodesta 2014”, sanoo SOK:n vastuullisuusjohtaja Lea Rankinen (kuvassa oikealla) tiedotteessa.

Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus on keskeinen väline YK:n Kestävän kehityksen toimintaohjelman tavoitteiden toimeenpanossa. Yhteiskuntasitoumus toimii yhteisenä pitkän aikavälin tahtotilana tulevaisuuden Suomesta.

Keskiviikkona 29.5. pidetty Kestävän kehityksen tila ja tulevaisuus -tapahtuma toimii starttina Euroopan kestävän kehityksen teemaviikolle, joka jatkuu 5.6.2019 asti.

Viime vuonna vuoden vaikuttavimmaksi sitoumukseksi valittiin ympäristöministeriön ja Kaupan liiton välinen Green Deal -muovikassisopimus.

Kuva: S-ryhmä