Kaupan liitto kannustaa maan hallitusta jatkamaan sääntelyn purkamista. Kilpailua apteekkialalla pitää lisätä edelleen vastuullisesti. Kannustinloukkujen purkamiseen ja nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseen liittyvät toimenpiteet ovat tärkeitä.

Hallituksen eilisessä puoliväliriihessä julkistama tavoite kannustinloukkujen pienentämisestä työllisyystavoitteen saavuttamiseksi on hyvä. Kaupan kannalta päivähoitomaksujen alentaminen on tuntuva kannustinloukkujen purkamiseen tähtäävä toimenpide. Samoin tehdyt linjaukset nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseksi sekä koulutuksen ja työn ulkopuolella olevien nuorten määrän vähentämiseksi ovat tärkeitä, koska kauppa yksityisen sektorin ylivoimaisesti suurin nuorten työllistäjä.

Hallituksen tulee kuitenkin jatkaa käynnistämäänsä työtä sääntelyn purkamiseksi. Kaupan kehitystä Suomessa hidastaa edelleen monin paikoin kankea sääntely, joka vähentää kilpailua ja uudistumista. Se vaikuttaa uusien yksiköiden perustamiseen, tuotteiden hintoihin ja palveluiden saatavuuteen. Erityisen tärkeää on varmistaa, ettei sääntelyllä aiheuteta kilpailuhaittaa suomalaisille toimijoille verrattuna kansainvälisiin kilpailijoihin.

Hallitus päätti laatia ns. nollasopimuksille pelisäännöt. Kaupan työehtosopimus kieltää jo nyt nollasopimukset ja alalla on käytössä malli määräaikaisiin keikkatöihin. Kaikenlainen osa-aikatyön rajoittaminen on myrkkyä palvelualoille.

Hallituksen päätös lisätä apteekkien määrää Suomessa on vaatimaton alku alan kilpailun vapauttamisessa. Lääkejakelujärjestelmää on uudistettava Suomessa muiden Pohjoismaiden tavoin. Uudistuksen tulee lisätä järjestelmän avoimuutta ja luoda säästöä lääkemenoihin. Toteutus on tehtävä vaiheittaan ja vastuullisesti siten, etteivät lääkitysturvallisuus tai lääkkeiden saatavuus vaarannu.

Kaupan liitto tukee hallituksen tavoitetta lisätä työpaikoilla tapahtuvaa oppimista sillä edellytyksellä, että erityisesti pienet työpaikat saavat tarvitsemansa tuen halutessaan oppilaitoksesta. Ammatillisen koulutuksen reformi tuo mahdollisuuksia lisätä tärkeää oppilaitosten ja yritysten välistä yhteistyötä. Kokonaisuuden toimivuutta pystytään kuitenkin tarkastelemaan vasta kun yksityiskohtaisempaa tietoa on saatavana.

Hallitus päättää veroratkaisut syksyn budjettiriihessä. Kaupan kannalta on aivan olennaista, että mitään veroja ei koroteta ja ostovoimasta pidetään huoli niin, että tuloveroihin tehdään tarvittavat kevennykset.