Sähköteknisten tuotteiden tukkumyynti on kehittynyt positiivisesti vuoden kolmannella neljänneksellä. Kasvua saavutettiin 7,9 prosenttia viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna, kertoo Sähköteknisen kaupan liitto tiedotteessaan.

Koko alkuvuoden myynti kasvoi edellisvuoteen verrattuna 6,2 prosenttia.Liitto odottaa suuntauksen jatkuvan, sillä rakentaminen ja sähköverkon uudistaminen Suomessa jatkuvat.

Suotuisaa kehitystä on tukenut myös sähköteknisen kaupan tehokkuuden parantaminen, jonka hyödyt ulottuvat paitsi alan palveluketjuun myös loppuasiakkaille – esimerkiksi rakennuttajille ja kiinteistöjen käyttäjille ja kunnossapitäjille. Käynnissä on erilaisia digitalisaatiohankkeita, joista hyvä esimerkki on sähkö- ja LVI-alan tuotetietokantojen yhteensovittaminen. Tällaisten toimenpiteiden myötä myös loppukäyttäjien saama palvelu paranee, liitto uskoo.

Laajapohjaista yhteistyötä liittojen ja eri asiantuntijoiden välillä jatketaan edelleen. Erilaisten digitalisaatiota vauhdittavien projektien myötä tehokkuuden voidaan odottaa paranevan edelleen ja vauhdittavan myös sähköteknisten tuotteiden ja ratkaisujen kysyntää.

Sähköteknisen kaupan liitto on Kaupan liiton jäsen.