IKEA Suomi on selvittänyt, mitä työelämän murroksesta puhutaan Suomessa ja miten kaupan ala on siinä mukana. Analyysin perusteella keskustelusta tunnistettiin viisi trendiä: digitalisaatio, kansainvälisyys, työn muutos, brändien ja arvojen merkitys sekä väestön ikääntyminen. Niihin pureuduttiin elokuun puolivälissä järjestetyssä keskustelutilaisuudessa.

Analyysin pohjana on käytetty työ- ja elinkeinoministeriön sekä valtioneuvoston raportteja työn tulevaisuudesta sekä Solitan raporttia kaupan trendeistä ja tulevaisuudesta. Analyysissä on hyödynnetty myös sen toteuttaneen Pohjoisranta Burson-Marstellerin arvo-, asenne- ja mediankäyttötutkimuksen tuoreita tuloksia.

Vaikka työelämän jatkuvasta muuttumisesta puhutaan paljon, jää kaupan ala selvityksen mukaan keskustelussa paitsioon. Kauppa työllistää Suomessa noin 300 000 henkilöä ollen myös merkittävä nuorten työllistäjä. IKEA Suomi haluaakin nostaa kaupan alan keskustelun ytimeen.

Digitalisaatio edellyttää asennemuutosta

Perjantaina 17. elokuuta järjestetyssä Vetoa ja voimaa kaupan alalle -tilaisuudessa keskusteltiin työelämän muutostrendeistä. Panelisteina olivat Maria Hekkala Lidl Suomesta, Jenni Karjalainen Insinööriliitosta, Anna Lavikkala Kaupan liitosta ja Camilla Weurlander IKEA Suomesta.

Vaikka digitalisaation myötä kaupasta katoaa vanhoja työtehtäviä, syntyy uusia koko ajan. Tämä edellyttää kaupan alalla työskenteleviltä jatkuvaa osaamisensa kehittämistä ja sopeutumista muuttuvaan toimintaympäristöön.

”Kaupan alalla on kova tahto hyödyntää dataa ja kehittää sen avulla uusia palveluita ja konsepteja. Koveneva kansainvälinen kilpailu, verkkokauppa mukaan lukien, tulee jopa lisäämään osa-aikatyötä. Työ vaatii entistä monipuolisempaa osaamista ja jatkuvaa uuden opettelua. Se haastaa työntekijöiden asenteita. Samalla se vaatii innovatiivisuutta alalta työnantajana sekä muutosta sosiaaliturvajärjestelmältämme”, kiteytti Kaupan liiton työmarkkinajohtaja Anna Lavikkala keskustelutilaisuudessa.

Digitalisaatio tekee kaupan alasta entistä kansainvälisemmän, mikä sopii selvityksen mukaan hyvin alalla työskenteleville: heille työn tarjoamat kansainväliset mahdollisuudet, luovat työtehtävät sekä etenemismahdollisuudet työssä ovat keskiarvoa tärkeämpiä asioita. Lisäksi yli neljä viidestä kaupan alan työntekijästä arvostaa mahdollisuutta olla tekemisissä erilaisten ihmisten kanssa.

”Myyjä on vanhanaikainen termi. Työntekijät ovat enemmän ja enemmän asiantuntijoita, ratkaisujen löytäjiä tai elämysoppaita. Myyntityössä korostuu yhä enemmän ihmisten välinen kohtaaminen", vahvisti IKEA Suomen henkilöstöjohtaja Camilla Weurlander.

Ihmiseltä ihmiselle yhteisiä arvoja kunnioittaen

Työelämän muuttumisesta huolimatta kaupan alalla ihmiset palvelevat edelleen ihmisiä, tapahtuipa kohtaaminen minkä alustan tai välineen kautta tahansa. Ihmiset ovat jatkossakin kaupan organisaatiossa se tärkein yksittäinen osatekijä, joka määrittää kaupan menestymistä. Toisaalta työntekijöiden toivotaan olevan entistä joustavampia, koulutetumpia, tehokkaampia ja innovatiivisempia.

Selvityksen perusteella kaupan alan työntekijät odottavat brändeiltä keskiarvoa enemmän kannanottoja asiakkaan hyvinvointiin, tuotteiden laatuun ja hinnoitteluun sekä työntekijöiden hyvinvointiin liittyen. Lisäksi yli puolet kaupan alan työntekijöistä odottaa brändien ottavan selkeästi kantaa niiden toimintaa ohjaaviin arvoihin. Yritys voi korostaa omista arvoistaan kumpuavia toimintaperiaatteitaan ja sitouttaa niillä niin työntekijöitä kuin asiakkaitaan.

”Arvojen avulla työntekijä pystyy arvioimaan ja priorisoimaan toimintaansa jokaisessa tilanteessa. Kun arvot ovat aidot ja toteutuvat yrityksen arjessa, ne vetävät puoleensa niitä ihmisiä, jotka ne allekirjoittavat", Weurlander totesi.

Väestön ikääntyminen vaikuttaa kaupan alaan jo nyt – ja jatkossa entistä enemmän. ”Vanheneva väestö voi jäähdyttää talouden dynamiikkaa ja kulutusta: 70−80-vuotias syö tai ostaa vaatteita paljon vähemmän kuin 40-vuotias. Nuoret haluavat olla entistä enemmän kriittisiä kuluttajia ja miettivät ympäristöasioita. Kuitenkin verkkokaupasta tilataan paljon, vaikka tiedetään ekologiset ongelmat”, Lavikkala kuvasi tilannetta.

Kaupan tulee pystyä vastaamaan niin nuorten kuin ikääntyvienkin ikäluokkien tarpeisiin uusilla konsepteilla monikanavaisessa, digitalisoituvassa toimintaympäristössä.

Analyysiin voi tutustua osoitteessa: IKEA.fi/tyon-tulevaisuus

Kuva: Pasi Salminen. Kuvassa vasemmalta Anna Lavikkala, Jenni Karjalainen, Camilla Weurlander ja Maria Hekkala.