Taloustutkimus Oy selvitti syyskuussa alkoholilain vähittäiskauppaa koskevien muutosten sekä Suomen ja Viron veronkorotusten yhteisvaikutuksia matkustajatuontiin, verotuloihin ja kulutukseen Päivittäistavarakauppa ry:n toimeksiannosta.

Alkoholilain uudistukseen sisältyvä, enintään 5,5 % vahvuisten juomien myynnin vapauttaminen yhdessä Suomen ja Viron veronkorotusten kanssa vähentäisivät merkittävästi A-oluen ja lonkeroiden matkustajatuontia. Samalla Suomen alkoholiverotulot lisääntyisivät.

Matkustajatuonti puolittuu

Jos A-oluen ja lonkeroiden myynti sallittaisiin päivittäistavarakaupoissa, näiden tuotteiden hinnat laskisivat. Kun lisäksi huomioidaan sekä Suomen että Viron veronkorotukset, kaventuisi maiden välinen hintaero näissä tuotteissa noin 60 prosenttia. Tämän odotetaan puolittavan ko. juomien matkustajatuonnin.

Pelkät veronkorotukset eivät riittäisi vähentämään matkustajatuontia, sillä maiden välinen hintaero vähenee veronkorotusten myötä vain hieman, todetaan PTY:n tiedotteessa.

Alkoholiverotuloihin merkittävä kasvu

Uuden alkoholilain sekä Suomen ja Viron veronkorotusten yhteisvaikutuksena alkoholiverotulot kasvaisivat noin 150 miljoonaa euroa. Ilman lakiuudistusta valtion verotulot jäisivät noin 50 miljoonaa euroa pienemmiksi. Jos enintään 5,5 % vahvuisten alkoholijuomien myynti tapahtuisi jatkossakin vain Alkon kautta, nousisivat alkoholiverotulot vain noin 100 miljoonaa euroa.

Absoluuttisen alkoholin kokonaiskulutus laskuun

Alkoholilain uudistuksen myötä alkoholin kokonaiskulutus litroina sekä A-oluen ja lonkeron kulutus kasvaisivat hieman, mikä lisäisi absoluuttisen alkoholin kulutusta 0,5 %. Samalla uudistuksen ennakoidaan kuitenkin ohjaavan kulutusta miedompiin tuotteisiin; väkevien alkoholijuomien kulutus laskisi noin 9 %. Tämän lisäksi Suomen alkoholiveron nosto vähentää absoluuttialkoholin kokonaiskulutusta 1,5 prosenttia.

Yhteensä alkoholin kokonaiskulutus laskisi lakiuudistuksen ja veronkorotusten vaikutuksesta prosentin nykyisestä absoluuttisena alkoholina mitattuna.

Suomen veronkorotus vaikuttaa kotimaiseen kulutukseen laskevasti, kun hinnat maassamme nousevat. Esimerkiksi A-oluen noin 5 prosentin hinnannousun arvioidaan vähentävän kulutusta.

Keskiolut pitää pintansa

Taloustutkimus Oy:n tammikuussa 2017 julkistama selvitys osoitti, että keskioluen kulutuksesta 13 % vaihtuisi nelosolueen. Keskiolut säilyisi siis Suomen kaupoissa suosituimpana tuotteena lakiuudistuksen jälkeenkin, todetaan tiedotteessa. Kuluttajien makutottumusten lisäksi tähän vaikuttaa A-oluen tiukemmasta verotuksesta johtuva korkeampi hinta.

– Myös anniskelutilastot vahvistavat trendin. Niiden mukaan keskiolut on ollut ravintoloissa yli 20 vuotta ylivoimaisesti suosituin valinta, vaikka tarjolla on myös nelosolutta. Ravintoloissa myydystä oluesta III-oluen osuus on ollut vuodesta 2000 lähtien yli 80 %. Viime vuoden tilastojen mukaan yli 4,7 % vahvuisten oluiden osuus ravintolamyynnistä on ollut vain noin 15 prosenttia, Päivittäistavarakauppa ry:n toimitusjohtaja Kari Luoto toteaa.

Taloustutkimus Oy teki Viron ja Suomen veronkorotusten 2017 ja 2018 sekä uuden alkoholilain vaikutuksia kartoittavan selvityksen syyskuussa 2017. Verovaikutukset on laskettu oletuksella, että Suomen alkoholivero nousee kaikissa tuoteryhmissä 8,5 % ja että Suomen veronkorotus kasvattaa alkoholiverotuloja 100 miljoonaa euroa, josta 85 % tulee vähittäismyynnistä. Päivittäistavarakauppa ry julkaisi aiheesta tiedotteen 3.10.2017.