Avance Asianajotoimisto Oy on tehnyt Kaupan liiton, Päivittäistavarakauppa ry:n ja Näe ry:n tukemana selvityksen siitä, miten apteekkimarkkinan sääntelyä pitäisi lieventää ja miten tämä kannattaisi toteuttaa. Selvitys osoittaa, että uudistuksien myötä lääkkeiden saatavuus paranisi, hinnat laskisivat ja sekä verkko- että kivijalka-apteekeissa voitaisiin hyödyntää uusia innovatiivisia toimintatapoja.

Raportissa ehdotetaan, että apteekkien omistus- ja yhtiömuotorajoituksista luovutaan ja että apteekkien määrän osalta siirrytään tarveharkinnasta sopivuusharkintaan. Niin ikään itsehoitolääkkeiden rajattu hintakilpailu tulisi sallia ja mahdollistaa puhdas verkkoapteekkitoiminta.

Sääntelyyn ehdotetut muutokset ja ennallaan säilytettävät elementit on tiivistetty seuraavaan taulukkoon.

Avance Asianajotoimiston Economics & Policy -praktiikan tekemien laskelmien mukaan sääntelyn lieventämisen myötä apteekkitoimipisteiden määrä lisääntyisi noin 11 prosentilla siten, että myös syrjäalueilla apteekkipalvelujen saatavuus pysyisi vähintään nykyisellään.

Lisäksi selvityksen perusteella arvioidaan, että itsehoitolääkkeissä sallittava hintakilpailu johtaisi kuluttajahintojen laskuun varovaisestikin arvioiden noin 5 prosentilla.

Apteekkialan kokonaisuudistus on tarpeen

Lääkkeiden vuosimyynti Suomessa on runsaat kolme miljardia euroa. Tästä julkinen sektori maksaa kaksi miljardia euroa.

”Myös julkisen talouden kestävyyden näkökulmasta on tärkeää pohtia, miten alaa voisi kehittää. Lääkkeillä on Suomessa nyt matalat tukku- ja korkeat vähittäismyyntihinnat”, sanoo Mikko Alkio, joka on Avancen osakas ja yksi raportin laatijoista.

Alkion mukaan kaikki 2000-luvulla tehdyt selvitykset ovat osoittaneet, että apteekkialan kokonaisuudistusta tarvitaan. ”Aiemmat raportit eivät kuitenkaan ole menneet uudistuksen yksityiskohtiin tai arvioineet sen markkinavaikutuksia. Nämä puutteet halusimme nyt korjata”, hän taustoittaa.

Alkion arvion mukaan ehdotus tuottaisi toteutuessaan merkittäviä, myös kansanterveydellisiä hyötyjä. ”Maan hallitukselle olisi tarjolla suuret tuotot lähes olemattomalla riskillä.”

Lääketurvallisuus ei saa vaarantua

Selvityksen lähtökohtana on ollut se, että apteekkilainsäädännön uudistaminen ei saa vaarantaa lääketurvallisuuden periaatteita. ”Ehdotuksessamme apteekkimarkkina pysyy edelleen tiukasti viranomaisohjauksessa. Pienin lainsäädännöllisin muutoksin olisi mahdollista saavuttaa merkittäviä tehokkuusetuja, joista hyötyisivät sekä kansalaiset että koko kansantalous”, kertoo Lasse Nordström, Avancen Senior Associate ja raportin toinen kirjoittaja.

Senior Economist Petri Ruovinen Avancesta puolestaan huomauttaa, että omistus- ja toimialarakenteet muuttuisivat sääntelyn purkamisen seurauksena, mutta nykyisillä apteekeilla olisi puolellaan merkittäviä etuja.

”Myös pitkällä aikavälillä suomalainen apteekkijärjestelmä pysyisi keskeiseltä osin yrittäjävetoisena ja kansallisina ketjuina toimivia apteekkeja olisi markkinoilla useita. Kaiken kaikkiaan Suomessa olisi pitkällä aikavälillä ainakin puolen tusinaa apteekkitoimintaa harjoittavaa päätahoa”, Rouvinen avaa skenaarioita.

Rouvisen mukaan sääntelyn lieventämisen seurauksena apteekkien määrä lisääntyisi ja alan työllisyys kasvaisi. ”Ehdottamamme alkuvaiheen hintakilpailu olisi rajattua, joten kyse olisi pikemminkin tehokkuus- ja laatukilpailusta esimerkiksi apteekkien hyvissä sijainneissa, laajoissa aukioloajoissa, nopeissa palveluissa ja innovatiivisissa toimintatavoissa”, hän täsmentää.

Raportti on luettavissa kokonaisuudessaan tästä.

Lisätiedot: Senior Economist Petri Rouvinen, Avance Asianajotoimisto Oy, p. 050 367 3474, petri.rouvinen(at)avance.com

Pääkuva: 123RF