SEPA:n tavoitteena on helpottaa rajat ylittäviä maksuja ja lisätä kilpailua. Kuitenkin sen pelätään nostavan kustannuksia yli 300 prosenttia.

Yhteisen euromaksualueen eli SEPA:n (Single Euro Payments Area) tarkoituksena on lisätä kilpailua ja tehdä rajat ylittävistä maksuista yhtä helppoja ja edullisia kuin kotimaisistakin. SEPA:n toivotaan helpottavan osaltaan myös rahoituskriisiä, kun siirtymävaiheen muutokset on saatu valmiiksi. Euroalueella toimiville kansainvälisille yrityksille euromaksualueen toivotaan tuovan merkittäviä säästöjä nopean ja edullisen maksuliikenteen vuoksi.

Kauppiaat pelkäävät kuitenkin, että lopputulos on päinvastainen.

– SEPA merkitsee kaupalle suurta haastetta maksamisen kustannusten hillinnässä ja siirtymäinvestoinneissa, sanoo rahoitusjohtaja Heikki Ala-Seppälä Kesko Oyj:stä.

Ainakin debet-korttijärjestelmän osalta SEPA näyttää tulevan kalliiksi kuluttajille. Kustannukset vyörytetään kaupalle, jonka on siirrettävä ne tavaroiden ja palveluiden hinnoissa kuluttajille.

Debet-kortti johtaa pankkikorttimaksujen kohtuuttomaan nousuun. Nykyisellä mallilla pankit perivät pankkikorttimaksusta keskimäärin 3–5 senttiä/ostotapahtuma. Uudella pankkikorttia vastaavalla debet-kortilla maksu perittäisiin prosenttiperusteisesti eli 0,31 prosenttia ostoksen arvosta. Mitä suurempi kertaostos on kyseessä, sitä suuremmaksi maksu nousee. Jo 40 euron ostoksessa summa on nelinkertainen, ja 100 euron ostoksessa se voi olla lähes kymmenkertainen.

Kaupan debet-kustannukset olivat vuonna 2007 noin 18,7 miljoonaa euroa. Jos olisi eletty SEPA:ssa nykytariffein, kustannukset olisivat nousseet lähes 340 % 82 miljoonaan euroon. Korttimaksujen lisäksi yritys maksaa sekä päätelaitteesta että puhelinliikenteestä.

– Tarvitaan sirukortin lukijat ja turvastandardin noudattaminen, ja reskontrissa päivityksiä mm. uudet pankkitilinumerot. Parhaimmillaan muutenkin tarvittavat kehitysinvestoinnit voidaan ajoittaa SEPA-aikatauluun. Pitkällä tähtäimellä nähdään myös hyödyt eli nykyaikainen ja turvallinen maksuliikenne, Ala-Seppälä summaa.