Optisen alan vähittäiskaupan myynti pysyi viime vuonna lähes edellisvuoden ennätystahdissa. Alan näkymät näyttävät valoisilta. Silmäterveydelle on kysyntää, kun päivittäinen ruutuaika on melkoinen ja väestö vanhenee.

Optisen alan vähittäiskaupan liikevaihto nousi 320 miljoonaan euroon vuonna 2016. Tämä on vain prosentin vähemmän kuin alan kaikkien aikojen ennätysvuonna 2015. Silmälaseja myytiin yli miljoona paria, ja niiden keskihinta nousi runsaat 2 prosenttia. Varsinkin keskihinnan nousu vaikutti alan hyvää tulokseen, ilmenee NÄE ry:n toimialakatsauksesta.

Kappalemäärinä silmälaseja myytiin 4,5 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin. Arvoltaan silmälasikauppa supistui vain 1,5 prosenttia.

”Tuloksessa näkyy kuluttajien satsaukset linsseihin. Jos silmälaseja ostetaan vain yhdet, sen yhden parin halutaan olevan ominaisuuksiltaan mahdollisimman kehittynyt”, kertoo Panu Tast, Näkemisen ja silmäterveyden toimiala ry:n toimitusjohtaja.

Aurinkolasien myynti nousi yli kymmeneksen

Suurimman osan alan liikevaihdosta toi juuri silmälasikauppa. Sen arvo oli 241 miljoonaa euroa. Linssien osuus oli 58 prosenttia, kehyksien lähes neljännes. Yksitehosilmälasien keskihinta nousi runsaat 5 prosenttia ja oli 178 euroa. Sen sijaa monitehojen keskihinta laski hivenen ja oli 381 euroa.

Piilolinssit, laatuaurinkolasit, näöntutkimukset ja muut tuotteet toivat hieman vajaan viidenneksen alan liikevaihdosta. Piilolasikauppa kävi hyvin: niitä myytiin 22,5 miljoonalla eurolla. Se on noin prosentin enemmän kuin vuosi sitten. Aurinkolaseja myytiin lähes 14 miljoonalla eurolla, mikä on yli 10 prosenttia edellisvuotta enemmän.

Väestö vanhenee ja tarvitsee monitehoja

Alan tulevaisuuden näkymät näyttävät nyt valoisilta. Ala odottaa paljon varsinkin moniteholasien kaupalta.

”Päivittäinen mobiililaitteiden käyttö ja muu ruutuaika kasvattaa näkemisen ja silmäterveyden ratkaisujen kysyntää kaikissa väestöryhmissä. Väestön ikääntyminen tukee silmälasien kauppaa ja kasvattaa kaihileikkausmarkkinaa. Kaihileikkausten tarpeen on arvioitu kasvavan kolmanneksella lähivuosina”, Silmäaseman toimitusjohtaja Pasi Kohmo kertoo esimerkkejä.

Myös taittovirheleikkauksia ja ikänäköisten linssileikkauksia tehdään yhä enemmän. Tuotekaupassa myydään yhä enemmän tuotteita kuluttajien yksilöllisiin tarpeisiin.

Viisi ketjua hallitsee markkinaa

Optisen alan vähittäiskauppaa hallitsee viisi ketjua. Alalla toimii 690 liikettä: lähes kolme neljästä kuuluu johonkin näistä ketjuista. Ketjuuntumiskehitys myös jatkuu. Viime vuonna ketjuihin liittyi 11 liikettä, ja niihin kuulumattomien määrä väheni yhdeksällä.

Markkinaosuuttaan kasvatti eniten Silmäasema. Sillä on yli neljännes kokonaismarkkinasta. Markkinajohtaja Instru optiikka menetti pari prosenttia markkinaosuudestaan. Sillä on yli kolmannes markkinasta. Specsavers kasvatti osuuttaan hieman ja yltää nyt yli 13 prosenttiin. Fenno Optiikalla on hieman yli seitsemän prosenttia ja Synsamilla kuusi prosenttia markkinasta. Ketjujen ulkopuolisilla yrityksillä ja verkkokaupoilla on yhteensä noin 14 prosentin siivu markkinoista. 

Näe ry:n julkistuksen paneelikeskusteluun osallistuivat Instru optiikan myyntijohtaja Anu Tola, Synsamin toimitusjohtaja Vesa Mars, Silmäaseman toimitusjohtaja Pasi Kohmo, Specsaversin maajohtaja Erkki Tala, Fenno Optiikan varatoimitusjohtaja Vesa Vaine ja Näe ry:n puheenjohtaja Pekka Palmu Silmäoptikot Palmusta.