SOK:n uuden logistiikkakeskuksen energiaratkaisuksi on valittu lähes yksinomaan uusiutuvia ja hiilidioksidivapaita energiamuotoja käyttävä yhdistelmälaitos. Laitos tuottaa kaiken logistiikkakeskuksen vaatiman lämmitys- ja jäähdytysenergian.

Geo- ja bioenergiaa käyttävä hybridilaitos on suurin Suomessa toteutettu geoenergiaa hyödyntävä laitos. Aiemmin vastaavaa tekniikkaa on maassamme hyödynnetty vain pienessä mittakaavassa, ja lähin vastaavan mittaluokan laitos sijaitsee Oslossa.

Energiaratkaisun taustalla on selvitys, jossa Suomessa ensimmäisen kerran vertailtiin perusteellisesti ison laitoksen tarpeisiin soveltuvia energiaratkaisuja. Paraikaa ovat käynnissä neuvottelut yhdistelmälaitoksen toimittajasta.

Vähemmän energiaa kuin omakotitalo tarvitsee
Lämmitysenergiaa logistiikkakeskus käyttää suhteessa puolet vähemmän kuin tavallinen omakotitalo. Hiilidioksidipäästöissä ero on vielä suurempi: hybridilaitoksen ansiosta sen hiilidioksidipäästöt ovat suhteessa alle sadasosan omakotitalon päästöistä.

Vuodessa hybridilaitoksesta syntyy hiilidioksidia vain 400 tonnia, kun vastaavan energiamäärän tuottaminen kaukolämmöllä aiheuttaisi 6000 tonnin vuotuiset hiilidioksidipäästöt.

Sipoon Bastukärriin vuonna 2012 valmistuvan logistiikkakeskuksen kokonaisinvestointi on noin 150 miljoonaa euroa. Rakennus on kooltaan noin 75 000 bruttoneliömetriä ja tilavuudeltaan yli miljoona bruttokuutiometriä. Sen koko vastaa kymmentä eduskuntataloa tai noin 2 350 omakotitaloa.