Stockmann-konsernin myynti pieneni kolmannella vuosineljänneksellä 11,5 prosenttia ja oli 471 miljoonaa euroa. Konsernin kolmannen vuosineljänneksen liikevoitto oli 18 miljoona, kun se vertailukautena oli 35 miljoonaa.

Tammi-syyskuussa Stockmannin myynti pieneni 12,3 prosenttia ja oli 1,4 miljardia euroa. Myynnin heikkenemiseen vaikuttivat yleinen suhdannetilanne, useiden valuuttojen voimakas heikentyminen, vuoden 2008 korkeat vertailuluvut, joihin sisältyi myös toukokuussa 2008 toimintansa lopettaneen Smolenskajan tavaratalon myynti, sekä Hobby Hallin Baltian toimintojen lopettaminen asteittain elokuun loppuun mennessä, yhtiö kertoo tiedotteessaan.

Konsernin liikevoitto tammi-syyskuussa pieneni ja oli 24 miljoonaa euroa, kun vertailuluku oli 64 miljoonaa.

Yhtiö on jo saavuttanut koko vuoden alkuperäisen 28 miljoonan euron kustannussäästötavoitteen. Kustannusten säästämiseen tähtääviä tehostamistoimia jatketaan edelleen.

Loppuvuoden näkymistä yhtiö nostaa esiin erityiset riskit suhdannetaantuman vaikutuksista kuluttajien ostokäyttäytymiseen Stockmannin markkina-alueilla. Kysynnän kehityksen ennakointi on yhtiön mukaan edelleen vaikeaa. Pohjoismaisilla markkinoilla on kuluttajien luottamuksessa tulevaisuuteen kuitenkin ollut havaittavissa myönteisiä merkkejä.

Myynnin kehitys on neljännen vuosineljänneksen alussa ollut tammi-syyskuun laskevaa trendiä parempi. Yhtiön arvioiden mukaan on mahdollista, että neljännen vuosineljänneksen aikana päästään edellisen vuoden myynnin tasolle ja että liikevoitto on parempi kuin edellisenä vuonna.