Päivittäistavarakauppa kantaa toimialoista parhaiten yhteiskuntavastuuta, suomalaiset ajattelevat.

Käsityksiä toimialojen yhteiskuntavastuusta selvitettiin seitsemättä kertaa YouGov-tutkimusyrityksen kyselytutkimuksessa. Mukana oli 11 elinkeinoelämän toimialaa, kaikki merkittävät toimialat.  

Palveluja, elintarviketurvallisuutta, huoltovarmuutta

Vastaajat arvioivat toimialojen vastuullisuutta työllisyyden, työhyvinvoinnin, tuote- ja palvelulaadun, kansantalouden, ympäristön sekä sukupuolten välisen tasa-arvon näkökulmista.

Kansantaloudessa arvioitiin investointeja kotimaahan sekä verojen maksua. Eri osa-alueiden tulosten perusteella laskettiin yhteiskuntavastuun kokonaisindeksi.

Elintarviketurvallisuus ja kaupan palvelutaso on Suomessa korkealla tasolla. Kauppa tekee paljon työtä mm. ympäristöystävällisen toiminnan kehittämiseksi – esimerkiksi ruokahävikkiä torjutaan monin keinoin.

Kaupalla on suomalaisten mielestä merkitystä myös huoltovarmuuden turvaamisessa ja koko maan säilymisessä asuttavana.

Päivittäistavarakaupan ja Foodservice-tukkukaupan yritykset työllistävät suoraan noin 65 000 työntekijää. Toimiala investoi Suomeen vuosittain satoja miljoonia euroja.

Linjassa aiempien selvitysten kanssa

”On ilahduttavaa, että suomalaiset rankkasivat päivittäistavarakaupan jälleen vastuullisimmaksi toimialaksi”, toteaa Päivittäistavarakauppa ry:n toimitusjohtaja Kari Luoto.

”Tulokset ovat linjassa aiempien selvitysten kanssa. Niiden mukaan myös poliittiset päättäjät arvostavat kauppaa vastuullisena toimijana. Esimerkiksi tällä hallituskaudella toteutetut aukiolojen vapauttaminen ja alkoholilainsäädännön uudistus on viety kaupoissa läpi vastuullisesti.”

Toimialojen yhteiskuntavastuututkimus on toteutettu vuodesta 2012 lähtien. Joulukuussa 2018 kyselyä varten haastateltiin sähköisellä lomakkeella hieman yli tuhatta täysi-ikäistä suomalaista. Otos oli edustava sukupuolen ja asuinpaikan mukaan.

Kuva: 123RF