Suomalaiset kauppiaat eivät vielä osaa kaupankäyntiä verkossa, jonka vuoksi härmäläiset kuluttajat surffailevat ulkomaisissa verkkokaupoissa ja rahat valuvat pois Suomesta. Suomen Elektronisen Kaupankäynnin yhdistyksen puheenjohtaja Kare Casals kertoo kuitenkin, että verkkokaupankäynnin tilanne on parantunut Suomessa.

Kauppiaiden tietoisuus internetin mahdollisuuksista on lisääntynyt, mutta silti harva on rakentanut verkossa tapahtuvalle toiminnalleen strategiaa.
"Verkkoon ei voi lähteä ilman suunnitelmaa. Pitää tehdä selväksi millainen vaikutus internetissä ololle halutaan. Ollaanko olemassa asiakaspalvelun vuoksi vai onko verkko ensisijainen kauppapaikka?" Casals kehottaa pohtimaan ennen verkkoon sukeltamista.

Vielä muutamia vuosia sitten kustannukset olivat syynä siihen, miksi verkkokaupasta ei oltu erityisen kiinnostuneita. Casals sanoo, että tänä päivänä verkkokaupankäynnin kustannukset eivät ole korkeat. Vuosia taaksepäin internetistä puhuttiin myös itsepalvelukanavana, joka Casalsin mukaan antoi harhaisen kuvan internetistä kauppapaikkana.
"Toki jos pohjatyö tehdään hyvin, niin kaupankäynti verkossa on automaattista ja kustannustehokasta. Mutta se vaatii paljon alkutyötä. Myös palvelun ylläpito ja tuotetiedon ajantasaisuus on muistettava", Casals kertoo.

Verkkokaupassa pitää osata palvella asiakasta
"Verkossa, ja varsinkin miespuoliset, kuluttajat ovat valveutuneita. He hakevat tietoa useista eri lähteistä, vertailevat ja tekevät ostopäätöksen jo ennen lopullista ostohetkeä. Tämä asettaa tuotetiedolle suuren merkityksen”, Casals kuvailee.

Lisäksi kuluttajat olettavat, että he saavat palvelua saman kanavan välityksellä, josta he ostavat. Hyvä idea on tarjota kuluttajalle pikaviestintämahdollisuus kaupanteon yhteydessä kuin puhelinnumeroa asiakaspalveluun, joka on auki vain arki-aikaan.
"Jos myyjä pystyy vastaamaan reaaliaikaisesti kuluttajalle, päästään lähelle henkilökohtaista kaupankäyntiä ja samanlaista psykososiaalista ostokokemusta kuin perinteisessä kaupassa."

Verkkokauppoihin on tullut entistä enemmän audiovisuaalista materiaalia helpottamaan ostopäätöksen tekemistä. Tuotteita esitellään animaatioina eri suunnista ja kerrotaan esimerkiksi kuinka laite toimii. Visuaalisen ja sanallisen tiedon merkitys korostuvat mikäli asiakas ei tunne tuotetta entuudestaan.

Suomalainen verkkokaupankäynti on Casalsin mukaan kovin konservatiivista, ainakin ruotsalaisiin nähden.
”Suomalaiset kauppiaat eivät ole myynti- ja markkinointiorientoituneita, mikä on verkkokauppojen haaste.”
Casals jatkaa: ”Hyväkään verkkokauppa ei menesty, mikäli kukaan ei tiedä sen olemassaolosta".

Lue aikaisemmin ilmestyneet uutiset:
Fruugon tuotevalikoima ei ole vielä riittävä
Artek lähti kansainväliseen verkkokauppaan
Ruotsissa 60 % verkkoshoppailijoista on miehiä
Verkkokauppa kasvaa taantumasta huolimatta
Verkossa tuotetiedon hallinta korostuu