Kuva: Tuomas Sauliala

Kauppa 2010 -seminaarin pääpuhuja IBM:n globaalin vähittäiskaupan myynnin johtaja Karen Lowe käsittelee tänään puheenvuorossaan kolmea aihealuetta. Hän luo katsauksen uuteen vähittäiskaupan talouteen, joka eroaa totutusta tavasta. Lowe ennustaa, että tämän talouslaman jälkeen asiat eivät palaa entiselleen.

”Lisäksi tuon esille esimerkkejä siitä, kuinka vähittäiskauppiaat vastaavat muuttuneeseen tilanteeseen eri puolilla maailmaa”, Lowe kertoo. Kolmantena teemana Lowe puhuu IBM:stä ja kuinka yhtiö on käynyt läpi massiivisen muutoksen, jopa muutamaan kertaan siirtyessään rautatavarasta palveluliiketoimintaan.

Lowe on keskustellut vallitsevan taloudellisen tilanteen vaikutuksista vähittäiskauppiaiden kanssa ympäri maailmaa. ”Suurin ahaa-elämys kauppiaille on ollut se, että perinteinen tapa toimia ei enää päde. Kriisistä selviämiseksi on keksittävä uusia keinoja tehdä kauppaa.”

”Kukaan ei ole kokenut näin pitkää kriisiaikaa, joten odottelu ei auta, vaan tilanteesta selviytyäkseen on muutettava toimintatapoja”, Lowe kertoo. Myös muutokset yhteiskunnassa, kuten teknologian tuomat uudet palvelutilanteet, vaikuttavat vähittäiskauppiaiden toimintaan.