Miksi Palvelualojen tulevaisuusohjelma rakennetaan ja miten työ on käynnistetty? Miten kaupalla meni vuonna 2016, entä millaiset ovat näkymät eteenpäin? Kaupan vuosi -verkkojulkaisu koostaa avaintiedot viime vuodesta, mutta myös kaupalle juuri nyt ajankohtaisimmat teemat.

”Suomessa on meneillään elinkeinorakenteen murros. Sen seurauksena kaupan ja palveluiden merkitys kansantaloudessa jatkaa kasvuaan. Kauppa ja muut palvelualat vaativat nyt määrätietoisesti päättäjiltä tämän tosiasian tunnustamista”, Kaupan liiton hallituksen puheenjohtaja Taavi Heikkilä toteaa tuoreessa Kaupan vuosi -verkkojulkaisussa.

”Maassamme on laadittu teollisuudelle vuosikymmenten aikana monia erilaisia kilpailukykyä tukevia ohjelmia. Niiden sisältö on näkynyt harjoitetussa talouspolitiikassa. Palvelualoilla ei ole aiemmin vastaavia ohjelmia ollut. Kaupan liiton viesti onkin selkeä: seuraavassa hallitusohjelmassa palvelualat on otettava nykyistä paremmin huomioon. Ne on nostettava talouspoliittisessa ja yhteiskunnallisessa päätöksenteossa vientiteollisuuden rinnalle. Kaikkia toimialoja on kohdeltava tasapuolisesti.”

Oikean tiedon lisääminen palvelualojen roolista ja merkityksestä yhteiskunnassa on osa syntyvää ohjelmaa. Kaupan liitto rakentaa tiekarttaa elinkeinorakenteeltaan monipuolisempaan ja kilpailukykyisempään Suomeen yhteistyössä mahdollisimman monien sidosryhmien kanssa.

Toimialaliitoille enemmän vastuuta edunvalvonnasta

Muutos on viime vuoden aikana värittänyt koko edunvalvonnan kenttää, Kaupan liiton toimitusjohtaja Juhani Pekkala sanoo Kaupan vuosi -verkkojulkaisussa. Esimerkiksi Elinkeinoelämän keskusliitto EK ei enää oman päätöksensä mukaan neuvottele työehtosopimuksista ja Kaupan liitto neuvottelee tästä vuodesta eteenpäin omat sopimuksensa, kuten muutkin toimialaliitot. Liittojen väliseltä yhteistyöltä vaaditaan enemmän, ja samalla liittojen pitää toimia vahvemmin oman toimialansa puolesta.

Kaupan vuosi -julkaisu kertoo kiteytykset Kaupan liiton tavoitteista. Avainteemoja ovat ostovoimaa tukeva veropolitiikka, norminpurku ja parempi sääntely sekä uudistuvat työmarkkinat.

”Kaupan liiton tavoitteena ovat vastuulliset vapaat markkinat, monopolien purkaminen ja kaikille tasapuoliset kilpailuolosuhteet. Nämä tavoitteet ovat sekä kaupan että sen asiakkaiden, erityisesti kuluttajien etu”, Pekkala tiivistää.

Muutoksen tekijöitä, case-tarinoita, avainlukuja

Miten Tokmanni rakensi kasvua ämpärikaupalla? Mikä suomalainen rautakauppias tähyää Euroopan huipulle? Entä miten IKEA haluaa kiertotalouden edelläkävijäksi, tai miten Lindex virittää uutta elämää käytetyille tekstiileille?

Kaupan vuosi koostaa myös ajankohtaisia case-tarinoita ja muutokset tekijöitä kaupan alalta. Muun muassa kaupan ja yliopistojen välisen yhteistyön syventymisestä saadaan konkreettista tietoa, samoin eCom Growth -hankkeesta, jossa tavoitteena on kiihdyttää verkkokaupan kansainvälistymistä.

Lue Kaupan vuosi -verkkojulkaisu osoitteessa www.kaupanvuosi.fi.