Eurooppalaisia kaupan alan yrityksiä edustava organisaatio Ecommerce Europe on julkistanut toiveensa ja suosituksensa keväällä valittaville uusille europarlamentaarikoille.

Jotta voisimme vastata erityisesti Kiinan sekä Pohjois-Amerikan taholta tulevaan kovenevaan kilpailuun, keväällä valittavien uusien europarlamentaarikkojen tulisi toimia päämäärätietoisesti päätöksiä tehdessään, Ecommerce Europe kehottaa.

EU:n tavoitteena pitää olla digitaalisten sisämarkkinoiden lisäksi myös tasapuoliset toimintaedellytykset ja yhtäläiset pelisäännöt eurooppalaisille ja EU:n ulkopuolelta tuleville toimijoille. Ecommerce Europen mukaan ne luodaan seuraavasti:

1.    Digiyritysten verotukseen globaali ratkaisu

Verotuksen keinoin tulisi taata yhteiset ja tasapuoliset pelisäännöt, jotka ovat samat jokaiselle eri myyntikanavalle. EU-päättäjien tulisi pyrkiä OECD-tason ratkaisuihin, mikäli asiaa on tarpeen säännellä.

2.    Läpinäkyvä ja tasapuolinen globaali pakettien toimitusjärjestelmä

YK:n alainen Maailman postiliiton yleissopimus on suosinut Kiinan tapaisia kolmansia maita, mikä on johtanut moniin epäkohtiin ja jättänyt EU:n alueella toimivat yritykset kilpailussa alakynteen. Jotta EU:n digitaaliset sisämarkkinat toimisivat kunnolla, EU-päättäjien tulee ottaa käyttöön pakollinen jäljitettävyys kaikille paketeille, toimittipa ne perille kuka tahansa.

3.    Tasapuolinen ja reilu liiketoimintaympäristö verkossa

Digitaloudelle on tyypillistä lisääntyvä riippuvaisuussuhde suurten verkkokauppa-alustojen ja niitä käyttävien pk-yritysten välillä. EU-tason lainsäädännössä olisi otettava huomioon kummankin osapuolen etu.

4.    Yksinkertaiset säännöt ja niiden noudattamisen valvonta

Nykyiset säännöt ovat niin monimutkaisia, että kuluttajat ja erityisesti pk-yritykset eivät ymmärrä niitä. Yksinkertaisia sääntöjä on helpompi noudattaa. Sääntöjen noudattamista tulisi myös valvoa tehokkaammin kaikissa EU-jäsenmaissa. Kuluttajansuoja- ja tuoteturvallisuuslainsäädännön pitäisi olla sovellettavissa maailmanlaajuisesti.

5.    Kanavasta riippumattomat säännökset

Ero verkkokaupan ja kivijalkakaupan välillä on katoamassa, ja yritykset integroivat eri myyntikanavat yhä useammin toisiinsa. EU:n tulisikin luoda säännöksiä, jotka eivät riipu käytetystä myyntikanavasta.

6.    Verkkokaupan turvallisuuden takaaminen

Päättäjien tulee tehdä verkko-ostosten teosta riittävän turvallista valvomalla, että suojatoimenpiteet kyberhyökkäyksiä, huijauksia ja vaatimusten vastaisia tuotteita vastaan ovat riittävät. Suojauksesta ei kuitenkaan saa aiheutua lisää byrokratiaa.

7.    Rajat ylittävä, innovatiivinen maksujärjestelmä

EU-päättäjien tulisi edistää uusien, tehokkaiden ja turvallisten maksupalveluiden kehittämistä. Rajat ylittävän kaupan helpottamiseksi eri jäsenvaltioiden maksujärjestelmien on oltava keskenään yhteensopivia. Lainsäädäntöä tarvitaan vain, jos markkinat eivät itse pysty kehittämään integroituja ratkaisuja.

8.    Tukea innovaatioille ja uudet teknologiat käyttöön

Muun muassa tekoäly ja lohkoketjutekniikka mullistavat digitaalista kaupankäyntiä, mutta EU:ssa tullaan jälkijunassa uusien teknologioiden käyttöönotossa. EU:n tulisikin tukea rahallisesti uusien teknologioiden kehittämistä ja poistaa kehittämisen mahdolliset esteet nykyisistä säädöksistään.

9.    Tarpeeksi resursseja digikoulutukseen

Digitalisoituvassa yhteiskunnassa tarvitaan kipeästi ihmisiä, joilla on digitaidot hallussaan. EU:ssa on pulaa mm. ICT-kehittäjistä, ohjelmoijista ja data-analyytikoista. EU:n tulee tosissaan panostaa digikoulutukseen ja elinikäiseen oppimiseen.

10. Parempiin internetyhteyksiin panostaminen

Joissain EU:n osissa internetyhteydet eivät vieläkään toimi kunnolla, mikä hankaloittaa pakettien toimittamista sekä verkkokauppaa. Poliitikkojen tulisikin panostaa riittävästi infrastruktuuriin ja nopeiden nettiyhteyksien luomiseen.

Kaupan liitto on yhtä mieltä Ecommerce Europen kanssa siitä, että toteutuessaan teesit veisivät digitaalisten sisämarkkinoiden kehitystä oikeaan suuntaan. ”Sisämarkkinoiden toimivuus ja yhdenvertaiset toimintaedellytykset kansainvälisessä verkkokaupassa ovat erittäin tärkeitä myös suomalaiselle kaupalle. Kaupan liitto pitää Ecommercen vaikuttamistyötä tärkeänä ja osallistuu aktiivisesti järjestön toimintaan”, toteaa Kaupan liiton johtava asiantuntija Janne Koivisto, joka on toiminut Ecommerce Europen hallituksen jäsenenä huhtikuusta 2018 lähtien.