Kaupan liiton ja Palvelualojen ammattiliiton yhteisen työhyvinvointi- ja tuottavuushankkeen päätösseminaarissa 25.4. kaupan alan henkilöstöjohdolle ja luottamusmiehille esiteltiin yrityksissä toteutettuja työelämän kehittämishankkeita ja inspiroitiin uusiin.

Hyvän työelämän edellytyksiä ovat hyvin toimivat, tulokselliset työpaikat. Jotta näin voisi olla, ihmisillä tulee olla halua ja kykyä tehdä työtään motivoituneina.

HOK-Elannon työhyvinvointihankkeessa kehitetään esimiesten ihmistenjohtamistaitoja, koko henkilöstön työyhteisötaitoja sekä tuetaan työntekijän työkuntoa työuran eri vaiheissa. Toimipaikan työergonomialähettiläs opastaa työtovereitaan terveistä ja turvallisista työskentelytavoista.

Heinon Tukulla on käytössään oppimisen ja kehittämisen polku. Sen tavoitteena on toiminnan kokonaisvaltainen kehittäminen, joka vaatii toteutuakseen henkilöstön osaamisen kehittämistä. Yrityksen kaikkien työntekijöiden työpanos vaikuttaa asiakaskokemukseen eikä ole mahdollista pärjätä ilman joukkuepelaamista.

Osuuskauppa Hämeenmaalla on tuettu esimiesten jaksamista kiinnittämällä huomio muun muassa ajanhallintaan. Säännöllisillä esimieskahveilla esimiehet saavat vertaistukea, vaihtavat kokemuksia ja jakavat parhaita käytäntöjä rennossa ilmapiirissä.

Kesko Logistiikan trukkikuskien vaatimukset ergonomisemmista trukeista johtivat trukkikuskien ja tehtaalla trukkeja suunnittelevien insinöörien tapaamiseen ja trukkien tuotekehitykseen. Paitsi että kuskit ovat saaneet miellyttävämmät työskentelyolosuhteet myös sairauspoissaolot ja ylityöt ovat vähentyneet, työntekijät ovat sitoutuneempia, aloitteellisempia ja kehittävät työtään tehokkaammaksi. Myös esimiesten ja työntekijöiden vuorovaikutus on lisääntynyt.

Tokmannilla lähdettiin rohkeasti kehittämään uutta yrityskulttuuria osallistamalla koko henkilöstö yrityksen uusien arvojen valintaan.

Avoimella yhteistyöllä tuottava ja osaava kauppa osana Työelämä 2020 -hanketta

Kaupan liiton ja Palvelualojen ammattiliiton yhteisessä, vuonna 2014 alkaneessa työhyvinvointi- ja tuottavuushankkeessa Avoimella yhteistyöllä tuottava ja osaava kauppa on pyritty kehittämään kaupan alan työpaikkojen työhyvinvointia, tuottavuutta ja työvoiman osaamista. Hankkeen tausta on työministeri Lauri Ihalaisen vuonna 2012 käynnistämässä Työelämä 2020 -hankkeessa, johon Kaupan liitto ja PAM päättivät osallistua osana vuoden 2013 työehtosopimusratkaisua.