Hallitus kaavailee ajokorttilakiin muutoksia, joilla olisi pääasiassa negatiivisia vaikutuksia mopo- ja moottoripyöräkorttien hankintaan. Siksi moottoripyöräilijöiden edunvalvojat toivovat lakiesitykseen vielä muutoksia.

Viranomaiset perustelevat ajokorttiuudistusta liikenneturvallisuuden paranemisella. Teknisen kaupan mukaan esimerkiksi ajoharjoittelu kuitenkin vähenisi, erityisesti mopokortin osalta. Harjoittelun korvaisivat teoriatunnit, ja ajoneuvon käsittelykokeen tilalle tulisi liikenteessä suoritettava ajokoe. Tämän myötä mopokortin hinta voisi hyvinkin kaksinkertaistua.

Lisäksi lakiesityksessä tiukennetaan moottoripyöräkortin käsittelykoetta, vaikka se on jo nyt EU-direktiivin mukainen.

Moottoripyöräilijöiden edunvalvojat, joihin myös Teknisen Kaupan Liitto ry:n Moottoripyöräjaosto maahantuojien edustajana kuuluu, esittävät lakiesitykseen muutoksia, jotta liikenneturvallisuus ei kärsisi ja ajokortin hankkiminen pysyisi kustannuksiltaan järkevänä. He esittävät myös hinnan alentamista muun muassa vähentämällä pakollisen teoriakoulutuksen osuutta ja lisäämällä ajoharjoittelumahdollisuuksia. Mopokortin ajokoe liikenteessä pitäisi edunvalvojien mielestä poistaa ja kehittää nykyistä käsittelykoevaatimusta.

Edunvalvojat haluaisivat myös muun muassa helpottaa moottoripyörien ajokorttiluokkien korottamista hallituksen esityksen mukaisesti ja säilyttää käsittelykoevaatimukset ennallaan.