Moninkertainen verokiila rasittaa kaikkea palvelutyötä ja siihen liittyviä tuotteita kaupan lihatiskiltä digitaalisten alustojen suunnitteluun. Mistä verokiilassa on kyse – ja mitä sille pitäisi tehdä?

Tarkastellaan moninkertaista verokiilaa käytännönläheisesti palvelutyön tarjoajien näkökulmasta. 

Kampaamossa on vapaita aikoja, joten siellä tarjotaan mielellään kampaajan tunnin työpanosta. Jotta kampaajalla olisi töitä ja hän voi ansaita palkkaa omaa kulutustaan varten, palvelulle on oltava kysyntää.

Kampaajan kanssa samapalkkainen kangaskaupan ompelija-myyjä haluaisi käydä kampaajalla. Ostaakseen tunnin kampaamopalvelua ompelija-myyjän on tehtävä töitä 1 tunti 56 minuuttia. Kangaskaupalla on oltava hänen työlleen riittävästi kysyntää.

Uuteen asuntoon muuttanut data-analyytikko haluaa ompeluttaa asuntoonsa uudet verhot. Hän tarvitsee verho-ompelua juuri tunnin ja 56 minuuttia. Tunnin ja 56 minuutin työstä saamallaan palkalla ompelija-myyjä pystyy ostamaan kampaamopalvelun. Verho-ompelun ostaakseen data-analyytikkokin tekee töitä tunnin ja 56 minuuttia, mutta 139 prosenttia myyjää ja kampaajaa suuremmalla palkalla.

Verottaja on palveluketjun suuri voittaja. Data-analyytikon lähes kahden tunnin työpanoksella ja yli kaksinkertaisella palkalla ostetaan parin tunnin ompelutyö. Parin tunnin ompelutyöllä ostetaan tunnin kampaamopalvelu. Analyytikon työn kustannuksesta 86 prosenttia menee verottajalle ja 14 prosenttia jää kampaajalle.

Kaupan liiton ratkaisu: Palvelutyön moninkertaista verokiilaa on kavennettava ennen kaikkea ansiotuloverotusta keventämällä

Yksityisen palvelusektorin kehitys pysyy hitaana, jos yrittäjät eivät näe riittävästi ansaintamahdollisuuksia uusille kuluttajapalveluille ja palveluyrityksille.

Veroprogressiosta johtuen verokiila on sitä leveämpi mitä suurempi palkka palvelun tekijällä on. Tämä hidastaa parempipalkkaisten palvelutyöpaikkojen kehittymistä Suomessa. Palvelukonseptien kehittäminen keskittyy pakostikin kustannuksiin.

Verokiila rasittaa ennen kaikkea Suomessa tehtäviä ja verotettavia kuluttajapalveluita ja palveluihin liittyviä tuotteita. Kuluttajille muodostuu kannustin ohittaa ainakin osa verokiilasta ostamalla palveluita ja tuotteita verottomasti tai ulkomailta

Jos työllisyysastetta halutaan nostaa myös ensi vaalikaudella, markkinaehtoisen palvelusektorin toimintaympäristöstä on huolehdittava ja palvelutyön moninkertaista verokiilaa kavennettava.

Pääkuva: 123RF