Kuluttajien luottamus talouteen heikkeni helmikuussa, mutta se oli edelleen hyvällä tasolla. Kuluttajien luottamusindikaattori oli helmikuussa 15,5 ja tammikuussa 17,2. Vuoden 2018 helmikuussa luottamusindikaattori sai peräti arvon 25,8. Indikaattorin pitkän ajan keskiarvo on 12,7. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen kuluttajabarometriin.

Kuluttajien odotukset sekä omasta että Suomen taloudesta heikkenivät helmikuussa tammikuuhun verrattuna. Kuva omasta taloudesta säilyi silti kohtuullisena, kun taas näkemys Suomen taloudesta oli synkähkö. Samaan aikaan arvio yleisestä työttömyyskehityksestä parani jonkin verran ja oli luottavaisella tasolla.

Vuoden 2018 helmikuuhun verrattuna vain näkemykset säästämismahdollisuuksista paranivat. Muut osatekijät heikkenivät vuodessa selvästi.

Kuluttajat arvioivat kotitaloutensa rahatilanteen helmikuussa erittäin hyväksi. Työlliset kuluttajat kokivat työttömyyden uhan vähentyneen omalla kohdallaan merkittävästi viime aikoina. Ajankohtaa pidettiin myös hyvin otollisena säästämiselle.  

Kuluttajien luottamusindikaattori on sen osatekijöiden saldolukujen keskiarvo. Osatekijät ovat oma talous, Suomen talous, yleinen työttömyys ja kotitalouden säästämismahdollisuudet – kaikki koskien seuraavia 12 kuukautta.

Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen kuluttajabarometriin, jota varten haastateltiin 1.−18.2.2019 yhteensä 1 183 Suomessa asuvaa henkilöä.

Pääkuva: 123RF