Toteemi-hanke on käynnistetty, jotta voidaan tutkia ja kehittää käytännönläheisiä malleja työn ja korkeakouluopintojen yhdistämiseen ja opiskelijan sujuvaan työhön siirtymiseen. Hanketta koordinoi Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, ja Kaupan liitto on mukana hankkeen ohjausryhmässä.

Kaupan ala on nuorten suurin työllistäjä, joten kauppa haluaa olla mukana helpottamassa nuorten työelämään kiinnittymistä jo opintojen aikana ja viimeistään niiden päättyessä. Toteemi-hanke on esimerkki konkreettisesta työstä, jota asian eteen tällä hetkellä tehdään.

Uudella hankkeella tavoitellaan merkittäviä parannuksia. Opiskelijoille pyritään mm. tarjoamaan aikaisempaa joustavampia opintopolkuja, monimuotoistamaan korkeakoulujen työelämäyhteyksiä ja edistämään opiskelijoiden hyvinvointia. Yhteistyöhankkeeseen osallistuu 16 ammattikorkeakoulua ja kaksi yliopistoa.

Toteemin tuloksena nykyiset rakenteet ja toimintatavat tehostuvat, ja tämän myötä korkeakouluopiskelijoiden työhön kiinnittyminen paranee. Hankkeessa ylitetään rohkeasti korkeakoulun ja työelämän sekä eri korkeakoulusektoreidenkin välisiä raja-aitoja.

Hankkeen avulla integroidaan myös opiskelijoiden oppimista, työtä ja työllistymistä, työelämän innovaatiotoimintaa sekä yritysten uudistumista ja liiketoimintaa. Toteemi-hankkeesta hyötyvät siis niin opiskelijat kuin yritysmaailmakin.

Hankkeen tuloksia seurataan konkreettisesti opiskelijapalautteesta, valmistumisista, opintopistekertymistä ja työllistymisestä.

Työstä oppimassa, työhön

Hanke käynnistettiin lokakuun alussa seminaarilla, johon osallistui myös Kaupan liiton työmarkkina-asiantuntija Mervi Angerma-Niittylä, joka toimii hankkeen ohjausryhmän puheenjohtajana. Hänen mielestään Toteemi-hanke vastaa ajankohtaisiin tarpeisiin. ”Kaupan ala on murroksessa, ja sekä työtehtävät että niiden vaatima osaaminen muuttuvat nopeasti. Siksi on tärkeää tiivistää työelämän ja koulutuksen välistä yhteistyötä. Yritykset tarvitsevat tietoa konkreettisista yhteistyömahdollisuuksista”, Angerma-Niittylä tiivistää.

Myös Haaga-Heliassa ollaan vakuuttuneita Toteemi-hankkeen hyödyistä. ”Opiskelijat hyötyvät hankkeen luomista uusista malleista ja ratkaisuista. Niiden avulla opiskelijat pystyvät hyödyntämään työssä hankkimaansa osaamista osana korkeakoulututkintoa. Opiskelijoiden työssäkäynti tulisi nähdä ennemminkin käyttämättömänä mahdollisuutena kuin ongelmana”, toteaa hankkeen projektipäällikkö Hannu Kotila Haaga-Heliasta.

Hanke kestää vuoden 2019 loppuun asti. Lisätietoja hankkeesta löytyy täältä. 

Seuraa hankkeen etenemistä sosiaalisessa mediassa: facebook.com/amktoteemi

#amktoteemi #työstäoppimassa