Vallitseva talouskriisi ei näkynyt ensimmäisen kvartaalin aikana kaupan kokonaistyövoimatilanteessa. Vientiteollisuudesta ja rakennustoiminnasta riippuvaisen tukkukaupan ja autokaupan työllisyysluvuissa oli nähtävissä jo tuolloin laskua edellisen vuoden huippuluvuista.

Toukokuun työvoimatutkimuksen luvut vahvistavat kuitenkin, että tukku- ja autokaupassa on tapahtumassa palkansaajien määrän vähentyminen. Vähittäiskaupassa työllisyystilanne säilyi kuitenkin edelleen vahvana. Koko kaupan palkansaajien lukumäärä oli toukokuussa 264000.

Toukokuussa 2009 palkansaajien määrä kehittyi seuraavasti:

  • 19000 palkansaajaa vähemmän kuin vuotta aikaisemmin
  • 22000 palkansaajaa enemmän kuin edellisenä kuukautena eli huhtikuussa 2009

Tilastokeskuksen toukokuun 2009 työvoimatiedustelun mukaista kaupan toimialoittaista kehitystä kuvaavat seuraavat vertailutiedot:

  • Vähittäiskaupassa palkansaajia oli 150000. Lukumäärä on 7000 enemmän kuin vuosi sitten toukokuussa. Edelliseen kuukauteen eli huhtikuuhun 2009 verrattuna oli lisäystä 12000 henkeä.
  • Tukkukaupassa palkansaajia oli 86000, joka on 15000 vähemmän kuin vuosi sitten toukokuussa. Edelliseen kuukauteen eli huhtikuuhun 2009 oli kuitenkin nousua 14000.
  • Autokaupassa oli 29000 palkansaajaa, joka on 10000 vähemmän kuin vuosi sitten ja 3000 vähemmän kuin kuukautta aikaisemmin huhtikuussa.

Kaupan palkansaajien lukumäärien kehitystä vuoden 2009 toukokuussa verrattuna vuoden takaiseen tilanteeseen kuvaa seuraava taulukko

Toimiala toukokuu 2009 toukokuu 2008 Muutos
  • vähittäiskauppa
150000 143000 7000
  • tukkukauppa
86000 101000 -15000
  • autokauppa
29000 39000 -10000
Kauppa yhteensä 264000 283000 -19000