Logistiikkapalveluita kaupan alalle tarjoava Tuko Logistics Osuuskunta on palkittu työstään energiatehokkuuden parantamiseksi. Suurin energiansäästöharppaus yrityksessä on tehty vaihtamalla valaistus asteittain uuteen.
Tuko Logistics Osuuskunta

Tuko Logistics Osuuskunta sai palkinnon energiatehokkuustyöstään vuosina 2008–2016.

Energiavirasto ja Motiva palkitsivat parhaita energiansäästäjiä eri toimialoilta. Kyse on elinkeinoelämän vapaaehtoisista energiansäästötoimista, joihin sadat eri alojen yritykset ja kunnat ovat sitoutuneet.

Tuko Logistics liittyi kaupan alan energiatehokkuussopimukseen (ETS) vuonna 2013. ETS velvoittaa mukaan liittyneitä asettamaan energiansäästötavoitteet ja raportoimaan niistä säännöllisesti.

Valaistus ja jäähdytyslaitteita uusiksi

Energiansäästösopimukseen liityttäessä Tuko Logisticsissa asetettiin tavoitteeksi, että energiaa säästettäisiin vuoteen 2016 mennessä 1,5 gigawattituntia. Se oli 9 prosenttia vuoden 2010 energiankulutukseen verrattuna. Tavoite ylitettiin reilusti: säästöä kertyi yli 3 gigawattituntia.

Yrityksessä on tehnyt energiatehokkuustyötä jo paljon aiemmin, mutta ETS:ään liittyminen toi mukanaan lisää järjestelmällisyyttä.

Suurin säästö on koitunut valaistuksen uusimisesta. Varasto- ja toimistotilojen valaistus on vaihdettu asteittain. Vanhojen tilalle on asennettu noin 5000 ledi- ja loistevalaisinta.

Lamppujen lisäksi keskusvaraston kylmävaraston vanhoja jäähdytyslaitteita on korvattu uudella tekniikalla, jäähdytyslaitteiden hukkalämpöä otetaan talteen ja kylmävarastojen oviin on asennettu kylmäverhoja. Ne vähentävät lämpimän ilman pääsyä viileälle puolelle.

Yritys jatkaa mukana energiansäästösopimuksessa myös kaudella 2017–2025. Suuret energiatehokkuusaskelet on jo otettu. Nyt jatketaan hienosäädöllä.

Yhteensä miljardi euroa energiatehokkuuteen

Elinkeinoelämän vapaaehtoisilla energiantehokkuustoimilla on vuosina 2008-2016 säästetty energiaa yhteensä lähes 16 terawattituntia. Säästetyllä energiamäärällä lämmittäisi kaikki asuinkerrostalot vuoden verran – ja vielä jäisi energiaa muuhunkin.

Energiatehokkuustyössä mukana olevat yritykset ja kunnat ovat tehneet yhteensä yli 20 000 erilaista toimenpidettä. Rahaa niihin ne ovat investoineet yli miljardi euroa.

Kaupan ala on vahvasti mukana käynnissä olevalla energiatehokkuussopimuskaudella 2017–2025, samoin kun se oli jo nykyistä edeltävällä sopimuskaudella. ”Liittymällä energiatehokkuussopimukseen yritys sitoutuu tehostamaan energiankäyttöänsä, osoittaa vastuullisuuttaan ja täyttää oman osuutensa yhteisissä ilmastotalkoissa”, Kaupan liiton asiantuntija Marja Ola sanoo.

Energiatehokkuussopimuksia hallinnoi Motiva. Suuri osa Suomen energiankäytöstä on ollut energiatehokkuussopimusten piirissä jo viimeiset 20 vuotta.

Lähteet: Motiva; http://www.energiatehokkuussopimukset2017-2025.fi/; http://www.energiatehokkuussopimukset2017-2025.fi/ajankohtaista/tuko-logistics-osuuskunta-5000-energiatehokkaan-valon-vaihto-kannatti