Kestävän kehityksen toimikunnan pääsihteeristö on valinnut ympäristöministeriön ja Kaupan liiton välisen Green Deal -muovikassisopimuksen vuoden vaikuttavimmaksi sitoumukseksi.

Pääsihteeristö järjesti tänään 30.5. Kestävän kehityksen tila ja tulevaisuus -sidosryhmätilaisuuden sekä sen päätteeksi kestävän kehityksen toimikunnan 25-vuotisjuhlavastaanoton, jossa palkinnot jaettiin. Tilaisuutta isännöi asunto-, energia- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen.

Kansallisen kestävän kehityksen toimikunnan pääsihteeri Annika Lindblom kertoi valitsijoiden pitäneen tärkeänä sitä, että ympäristöministeriö ja Kaupan liitto päättivät yhdessä ryhtyä ennakkoluulottomasti ja rohkeasti vähentämään muovin käyttöä ja toteuttamaan EU-direktiiviä. Kyseessä on myös ensimmäinen ns. Green Deal -sopimus, jossa ministeriö ja yksityissektori pyrkivät tavoitteisiin sääntelyn sijaan vapaaehtoisin toimin yhteistyössä kuluttajien kanssa. 

Pääsihteeristö piti muovikassisopimuksella tähän mennessä saavutettuja tuloksia myös todella kannustavina: 1,5 voimassaolovuoden aikana sopimukseen on saatu mukaan yli 3 400 myymälää ja yhteensä yli 95 % päivittäistavarakaupasta. Peräti 13 uutta yritystä on tehnyt oman sitoumuksensa tämän vuoden aikana. Valitsijoiden mielestä muovikassisopimus on toiminut tietoisuuden lisääjänä asiassa, johon jokainen kuluttaja voi vaikuttaa omilla arkipäivän valinnoillaan.

Kaupan liiton puolesta tunnustusta olivat vastaanottamassa toimitusjohtaja Juhani Pekkala ja ympäristöasiantuntija Marja Ola.

”Muovikassisopimus on hieno esimerkki siitä, miten vapaaehtoinen itsesääntely voi toimia jopa paremmin kuin lainsäädäntö. Kaupan alan yritykset ovat lähteneet hienosti mukaan hankkeeseen ja asia on ollut laajasti julkisuudessa. Asiakkaat ovat ottaneet upeasti asian omakseen ja miettineet omaa muovikassien käyttöään”, Pekkala sanoo.

Myös Marja Ola kiittää kaupan alan yrityksiä aktiivisuudesta ja painottaa samalla kuluttajien merkitystä tavoitteiden toteutumisessa. ”Muovikassisopimuksen onnistumisen määräämme kuitenkin me kuluttajat sillä, miten muutamme käyttäytymistämme muovikassien suhteen. Muistetaan pitää omat kassit mukana", kehottaa Ola.

Muovikassisopimuksella kauppa haluaa olla mukana vähentämässä muovikassien kulutusta sekä tämän myötä jätteiden syntyä ja maa- ja vesialueiden roskaantumista. Tavoitteena on, että vuoden 2025 loppuun mennessä muovikasseja kulutetaan Suomessa enintään 40 kappaletta henkeä kohden vuodessa.

Tänään pidetty tilaisuus on osa Euroopan kestävän kehityksen teemaviikkoa, joka jatkuu 5.6.2018 asti.