Teknologian tutkimuskeskus VTT:n johtamassa tutkimuksessa havaittiin, että tuontitavaroista voi haihtua pieniä pitoisuuksia kemikaaleja vielä kaupassa esillepanon yhteydessä. Tutkimuksessa ei havaittu jäämiä kuljetuskonttien kaasutusaineista. Tutkimuksen tuloksia esiteltiin 27.9.

Kaupan liitto ja joukko jäsenyrityksiä on osallistunut pääosin Työsuojelurahaston rahoittamaan, noin puolitoista vuotta kestäneeseen tutkimushankkeeseen, jossa selvitettiin kaupan työntekijöiden altistumista tuontivaroista haihtuville kemikaaleille. Tutkimus on kolmas osa hankekokonaisuutta, jolla pyritään parantamaan kemikaaleihin liittyvää työturvallisuutta tuontitavaroiden logistiikkaketjussa kuljetuskontista kaupan hyllylle asti.

Kirjallisuuden perusteella tiedetään, että kuljetuskonttien ilmatilassa esiintyy vaihtelevia määriä erilaisia kemikaaleja, joskus jopa ihmiselle haitallisia määriä. Osa kemikaaleista on laitettu konttiin tarkoituksella: estämään lastin pilaantumista kuljetuksen aikana tai vieraiden tuholaisten siirtymistä mantereelta toiselle. Osa kemikaaleista vapautuu tavaroista itsestään.

Altistumista selvitettiin kaupan hyllylle asti

Nyt päättyneessä tutkimuksessa seurattiin logistiikkaketjua kontin purkamisesta aina myymälässä tapahtuvaan esillepanoon asti ja mitattiin kemikaalien pitoisuutta konttien purkamisen ja varastointivaiheen sekä pakkausten käsittelyn aikana ilmassa ja työntekijöiden hengitysvyöhykkeellä. Tutkittavana oli erityyppisiä tavaroita sekä 14 elintarvikkeita sisältävää konttia.  

Tulosten perusteella voidaan sanoa, että kuljetuskonteissa voi joskus esiintyä kaasumaisia aineita, jopa haitallisina pitoisuuksina; tässä otoksessa niitä oli kahdessa tuote-erässä. Kemikaalipitoisuuksien havaittiin kuitenkin laimenevan nopeasti kontin purkamisen jälkeen. Jos tuotteista itsestään haihtuu aineita, niitä voi olla mitattavissa vielä kaupassakin.

Tässä tutkimuksessa työntekijöiden hengitysvyöhykkeellä havaittiin niin pieniä pitoisuuksia, että merkittävien haittavaikutusten ilmaantuminen on epätodennäköistä. Tutkijat toteavat, että tulokset osoittavat konttiturvallisuuden monitoroinnin, oikeiden työtapojen ja hyvän ilmanvaihdon tärkeyden. Hankkeessa vertailtiin samalla erilaisten kaupallisten mittalaitteiden soveltuvuutta kenttäolosuhteissa. Lopullinen tutkimusraportti julkaistaan VTT:n nettisivuilla Julkaisut-osiossa lokakuun aikana.

Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa selvitettiin, mitä haihtuvia kemikaaleja kaukomailta tuotavissa kuljetuskonteissa esiintyy. Sitten kehitettiin kansallista toimintamallia ja työturvallisuusohjeistusta kaasumaisten kemikaalien aiheuttamiin riskeihin varautumiseksi konttien purkamisen ja tavaran varastoinnin yhteydessä. Oppimisympäristö ja työturvallisuusohje ovat avoimesti saatavilla konttikaasu.fi -sivustolla

Perusteita kuljetuskonteissa esiintyvien kaasujen turvalliseen käsittelyyn (1. hankkeen kirjallisuusselvitys) löytyy täältä