Lähes puolet suomalaisista ei koe tärkeäksi kaupoissa ja ravintoloissa ostopäätöksiä tehdessään tuotteen alkuperää ja tuotantoa koskevaa tietoa. Tämä ilmenee Pavelualojen ammattiliitto PAM:n TNS Gallupilla teettämän selvityksen tuloksista. TNS Gallup tiedusteli suomalaisten kuluttajien sekä kauppojen ja ravintoloiden henkilökunnan mielipiteitä tuotteiden ja palvelujen alkuperään liittyvistä asioista.

Kaupoissa ja ravintoloissa lähes puolet suomalaisista eli 49 prosenttia vastaajista ei koe tärkeäksi ostopäästöstä tehdessään tuotteen tai palvelun alkuperää ja tuotantoa koskevaa tietoa. 21 prosenttia selvittelee ostostensa tuotantoa etukäteen harvoin tai tuskin koskaan. Niitä, joita tuotteiden taustat kiinnostaa, on 10 prosenttia kyselyyn vastanneista ja 37 prosenttia ottaa selvää tuotteista satunnaisesti. Iäkkäämmät kuluttajat selvittävät taustat useimmin, kun taas alle 25-vuotiaat selkeästi muita ryhmiä harvemmin.

Kuluttajat kokivat jonkin verran tyytymättömyyttä siihen, kuinka yritysten henkilökunta pystyy vastaamaan tuotteen taustoja koskeviin kysymyksiin. Vastaavasti työntekijöistä ravintolatyöntekijät kokivat kaupan työntekijöitä paremmin pystyvänsä auttamaan asiakasta. Kauppojen myyjistä reilu puolet koki pystyvänsä auttamaan joko erittäin tai melko hyvin asiakasta, mutta tarjoilijoista jopa 70 prosenttia koki pystyvänsä palvelemaan kysyviä hyvin. Työntekijät kokivat tietämyksensä riittäväksi koskien tuotteen valmistajasta tai valmistusmaasta.

"Asiakkaiden on ostopäätöstä tehdessään vaikea saada tietoa tuotteen alkuperästä ja tuotantotavoista. Erityisen hankalaa on saada tietoa siitä, millaisissa olosuhteissa työntekijät ovat tuotteen valmistaneet tai millaiset ovat tuotteen ympäristövaikutukset", kertoo PAMin puheenjohtaja Ann Selin.

Hänen mielestään tietoa pitäisi olla, jotta asia arkipäiväistyisi ja siitä tulisi normaali osa ostamista. "Asiakkaiden pitäisi voida helposti varmistua tuotteen tai palvelun eettisyydestä. Yritysten tehtävä on huolehtia eettinen informaatio asiakkaiden saataville", Selin lisää.

Tutkimuksessa kysyttiin myös, kuinka henkilökunta on saanut tietoa tuotteista. Selkeä enemmistö eli 57 prosenttia työntekijöistä ei ollut saanut perehdytystä myymiensä tuotteiden taustoihin. Osa työntekijöistä on hankkinut tietoa itse (67 %) tai tavarantoimittajilta (55 %).

Aiheeseen liittyviä uutisia:
Tiimarin valikoimiin eettisiä tuotteita 13.7.2009
Suomalaiset kuluttavat innokkaasti Reilua kauppaa 7.7.2009
Lama saa kuluttajat unohtamaan eettisyyden 7.7.2009
Tuotewiki tarjoaa tietoa tuotteiden vaikutuksista 6.7.2009