Syyskuun alussa tehdyn kyselytutkimuksen mukaan 60 prosenttia suomalaisista pitää hallituksen esittämää alkoholilain uudistusta hyvänä ajatuksena. Lähes puolet sallisi myös yli 5,5 prosentin vahvuisten juomien myynnin kaupoissa.

Kantar TNS:n syyskuun alussa tekemässä kyselytutkimuksessa tiedusteltiin suomalaisten mielipidettä hallituksen esittämästä alkoholilain muutoksesta. Esityksen mukaan alkoholilakia muutettaisiin niin, että päivittäistavarakaupoissa saisi jatkossa myydä enintään 5,5 prosentin vahvuisia alkoholijuomia. Raja nousisi 0,8 prosenttiyksikköä nykyisestä 4,7 prosentin rajasta.

Kyselyyn vastanneiden suomalaisten enemmistö (60 prosenttia) pitää hallituksen esittämää uudistusta tervetulleena. Joka neljännen (26 prosenttia) mielestä se on erittäin hyvä ja joka kolmannen (34 prosenttia) mielestä melko hyvä idea. Vastustajiakin löytyy: 15 prosenttia pitää muutosta melko huonona ja 14 prosenttia erittäin huonona.

Alle 35-vuotiaat tykkäävät, yli 60-vuotiaat kriittisimpiä

Melkein kaikki väestöryhmät suhtautuvat myönteisesti lakiuudistukseen. Poikkeuksen muodostavat ne, jotka eivät käytä alkoholia. Enemmistö heistä suhtautuu asiaan kielteisesti. Miesten suhtautuminen on jonkin verran naisten suhtautumista myönteisempää.

Lakiuudistusta kannatetaan kaikissa ikäryhmissä. Myönteisimmin siihen suhtautuvat alle 35-vuotiaat ja kriittisimmin yli 60-vuotiaat. Puolet yli 60-vuotiaista pitää silti uudistusta erittäin tai melko hyvänä.

Etenkin kokoomukselaiset ja perussuomalaiset kannattavat esitettyä uudistusta. Yli puolet myös SDP:n, vihreiden ja keskustan kannattajista suhtautuu myönteisesti ajatukseen, että päivittäistavarakaupoissa saisi jatkossa myydä enintään 5,5 prosentin vahvuisia alkoholijuomia.

Lähes puolet toisi myös yli 5,5-prosenttiset juomat kauppoihin

Kaksi kolmasosaa (64 prosenttia) kyselyyn vastanneista olisi valmis vapauttamaan nykyistä vahvempien alkoholijuomien myynnin Alkon ulkopuolelle. Nykyisen rajan säilyttäisi ainoastaan vajaa viidennes eli 19 prosenttia vastaajista, ja rajan laskemista kannattaa vain 9 prosenttia.

Siitä, mikä olisi sopiva prosenttiraja kaupassa myytäville alkoholijuomille, oltiin montaa mieltä. Lähes puolet (46 prosenttia) sallisi jopa yli 5,5 prosentin vahvuisten juomien myynnin kaupoissa. Suurin ryhmä (23 prosenttia) haluaisi miedot viinit kauppojen valikoimiin. Viidentoista prosentin mielestä prosenttirajoitukset ovat turhia, ja mitä tahansa alkoholijuomia pitäisi voida myydä kaupoissa.

Tutkimuksen tilanneen Päivittäistavarakauppa ry:n toimitusjohtaja Kari Luoto sanoo tulosten olevan linjassa aiempien tutkimusten kanssa. Ne osoittavat, että suomalaiset ovat valmiita alkoholilain liberalisointiin.

Tutkimusaineisto on kerätty Gallup Kanavalla 1.–7.9.2017 välisenä aikana. Kyseessä on Kantar TNS Oy:n viikkovastaajapaneeli, jonka tiedonsiirrossa hyödynnetään internetiä. Haastatteluja tehtiin yhteensä 1 066. Haastatellut edustavat maamme 18–74 vuotta täyttänyttä väestöä (pois lukien Ahvenanmaan maakunnassa asuvat).