Kaupan työehtosopimus, vähittäiskaupan esimiesten työehtosopimus sekä varasto- ja kuljetusesimiesten työehtosopimus umpeutuvat 31.1.2018.

Kaupan liitto ja Palvelualojen ammattiliitto PAM jatkavat työehtosopimusneuvotteluja uusista työehtosopimuskausista tiistaina 6.2.2018. Työehtosopimusneuvottelut PAMin kanssa ovat edenneet asiallisessa ja rakentavassa hengessä.

Myös optikoita koskevan työehtosopimuksen voimassaoloaika päättyy 31.1.2018. Kaupan liitto ja Toimihenkilöliitto ERTO jatkavat työehtosopimusneuvotteluja uudesta työehtosopimuskaudesta niin ikään asiallisessa ja rakentavassa hengessä.

Työehtosopimusten voimassaoloajan päätyttyä alkaa sopimukseton tila. Umpeutuvien työehtosopimusten määräyksiä noudatetaan kuitenkin normaalisti siihen saakka, kunnes uusista työehtosopimuksista on sovittu.