Kaupan liitossa on valmistunut uusi, napakka työkalu yritysten vastuullisuustyön tueksi. Kaksiosainen kokonaisuus pitää sisällään konkreettisia toimenpide-ehdotuksia sisältäviä tarkistuslistoja sekä viestintäpaketin. Kaikille avoimen työkalun tavoitteena on inspiroida yrityksiä vauhtiin vastuullisuustyössä.

Kestävän liiketoiminnan johtamisen työkalu sisältää tarkistuslistoja, joissa painotetaan viittä kaupalle keskeistä teemaa: henkilöstöä, asiakkaita, taloutta, yhteiskuntaa ja ympäristöä. Kerro vastuullisuudesta – vinkkejä viestintään -viestintäpaketti esittelee puolestaan eri keinoja ja kanavia vastuullisuusteoista viestimiseen.

Työkalun tarkoituksena on inspiroida ja innostaa yrityksiä alkuun vastuullisuustyössään ja tarjota konkreettisia toimenpide-ehdotuksia ja viestintävinkkejä. Kohderyhmään kuuluvat erityisesti kaupan alan pk-yritykset, jotka ovat vastuullisuusasioissa vielä alkutaipaleella, mutta muutkin voivat hyödyntää työkalua johtamistyössä.

Työkalun on koonnut Kaupan liitolle projektityönä Paula Tallinen, ja kokonaisuutta on valmisteltu laajalla yhteistyöllä yritysten, liittojen ja muiden sidosryhmien kanssa.

Työkalu on saatavilla sekä PDF-muodossa että Excel-taulukkona, jota yritys voi muokata omaan toimintaansa parhaiten sopivaksi. Tutustu työkaluun verkkosivuillamme.

Kuva: 123RF