Sähköajoneuvojen valmistuksesta ja niiden komponenteista, ohjelmistosta ja suunnittelusta muodostuu vuoteen 2020 merkittävä vientiteollisuuden toimiala Suomessa. Tätä mieltä on Työ- ja elinkeinoministeriön työryhmä.

Työryhmän mukaan toimialan perustan muodostaisivat nykyisten autojen kokoonpanoteollisuuden kehittyminen, kotimaisen akkuteollisuuden synty sekä ohjelmisto-, sähkökone- ja tehoelektroniikkateollisuuden kasvun suuntautuminen sähköajoneuvoihin. Toimialaa vahvistaisivat synergiat liikkuvien työkoneiden valmistuksen sekä sähköajoneuvojen latausinfrastruktuurin ja -palveluiden kanssa.

Toimialan liikevaihto olisi vuonna 2020 nykyrahassa 1–2 miljardia euroa.

Useat sähköajoneuvojen avainteknologiat kehittyvät parhaillaan nopeasti. "Tämä teknologiamurros, autoteollisuuden meneillään oleva rakennemuutos ja ilmastonmuutoksen hillintään liittyvät velvoitteet tekevät sähköajoneuvoista merkittäviä vaihtoehtoja niin yksityisautoilussa kuin joukko- ja jakeluliikenteessäkin", työryhmä esittää muistiossaan.
"Jos sähköajoneuvotoimialan halutaan Suomessa kehittyvän ja kuuluvan tulevaisuudessa alan kärkeen, useita erityyppisiä toimenpiteitä tarvitaan juuri nyt."