Työttömyysaste oli heinäkuussa 7,7 prosenttia eli 2,5 prosenttiyksikköä suurempi kuin vuotta aiemmin. Tilastokeskuksen mukaan työllisten määrä väheni 100 000 vuoden 2008 heinäkuuhun verrattuna.

Työllisten määrä väheni kaikissa lääneissä, mutta suhteellisesti eniten Länsi-Suomessa, jossa työllisiä oli 57 000 vähemmän kuin vuosi sitten.

Miesten työttömyysaste kasvoi 3,1 prosenttiyksikköä 7,6 prosenttiin ja naisten 1,9 prosenttiyksikköä 7,9 prosenttiin. Nuorten eli 15–24-vuotiaiden työttömyysaste kasvoi reilusti: Nuoria oli heinäkuussa työttömänä 15,0 prosenttia, mikä oli 5,2 prosenttiyksikköä suurempi kuin edellisen vuoden heinäkuussa.

Myös opiskelijoiden työttömyys kasvoi. Työttömistä opiskelijoita oli 33 000 eli neljä tuhatta enemmän kuin vuosi sitten. Opiskelijaksi määritellään työvoimatutkimuksessa henkilö, joka ilmoittaa opiskelevansa tutkintoon johtavassa koulutuksessa joko peruskoulussa, lukiossa, ammatillisessa oppilaitoksessa, ammattikorkeakoulussa tai yliopistossa.