Suomen viennin arvo oli kesäkuussa Tullihallituksen ennakkotietojen mukaan 36 prosenttia alhaisemmalla tasolla kuin viime vuoden kesäkuussa. Viennin arvo oli kesäkuussa 3,7 miljardia euroa.

Tuonti supistui 35 prosenttia ja se oli arvoltaan 3,4 miljardia euroa. Sekä vienti että tuonti ovat alkuvuonna olleet yli kolmanneksen alhaisemmalla tasolla kuin vuosi sitten.

Vientiä supistivat etenkin sähkö- ja elektroniikkateollisuuden tuotteet, koneet ja laitteet sekä öljytuotteet. Selvässä laskussa oli myös raudan ja teräksen, paperin ja pahvin sekä kuljetusvälineiden vienti. Viennin supistumiseen vaikutti myös vertailuajankohtaan osunut 127 milj. euron alustoimitus.

Tuontia vetivät alaspäin pitkälti samat tavararyhmät kuin vientiäkin eli kuljetusvälineet, öljy, sähkö- ja elektroniikkateollisuuden tuotteet, koneet ja laitteet sekä rauta ja teräs. Tuontia kasvatti 86 milj. euron lentokonetoimitus.

Viennin arvot Ruotsiin, Venäjälle ja Saksaan olivat kesäkuussa miltei yhtä suuret. Tuonnissa Saksa oli selvästi suurin, kun tuonti Venäjältä jäi puoleen viimevuotisesta.