Suomen viennin arvo oli heinäkuussa vajaat 3,5 miljardia euroa eli 36 prosenttia pienempi kuin viime vuoden heinäkuussa. Tullihallituksen ulkomaankauppatilastojen mukaan tuonti supistui 39 prosenttia ja oli arvoltaan runsaat 3,3 miljardia euroa. Sekä vienti että tuonti ovat olleet alkuvuonna yli kolmanneksen alhaisemmalla tasolla kuin vuosi sitten.

Viestintälaitteiden, koneiden ja laitteiden sekä kemiallisen teollisuuden tuotteiden viennin arvo jäi heinäkuussa yli kolmanneksen pienemmäksi kuin vuosi sitten. Metsäteollisuuden tuotteiden vienti oli neljänneksen laskussa. Metallien viennin arvo supistui puoleen viimevuotisesta. Kulkuneuvojen viennin arvo jäi neljäsosaan, kun vertailuajankohtaan osui 160 milj. euron alustoimitus.

Tuontia heikensivät pitkälti samat tavararyhmät kuin vientiäkin eli öljy, metallit, kulkuneuvot, koneet ja laitteet sekä sähkö- ja elektroniikkateollisuuden tuotteet.

Ulkomaankauppa supistui enemmän kuin koko EU-alueen vienti ja tuonti

Vienti Venäjälle jäi heinäkuussa puoleen viimevuotisesta. Vienti Saksaan ja Ruotsiin supistui runsaan kolmanneksen. Vienti Alankomaihin ja Kiinaan oli vain kymmeneksen laskussa.

Tuonti Venäjältä väheni vain kolmanneksen, ja se oli selvästi suurin tuontimaista. Tuonti Saksasta ja Ruotsista oli yli kolmanneksen laskussa. Tuonti Norjasta, Australiasta ja Kazakstanista jäi viidesosaan viimevuotisesta. Tuonnin romahtamiseen näistä maista ovat vaikuttaneet eniten öljy (Norja), öljytuotteet (Kazakstan) ja malmirikasteet (Australia).