Ulkoministeriö myönsi lisärahoitusta suomalaisten pk-yritysten liiketoimintamahdollisuuksien edistämiseen Luoteis-Venäjällä.

Ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Paavo Väyrynen on myöntänyt 50 000 euron lisämäärärahan pk-yritysten etabloitumishankkeiden valmisteluun Luoteis-Venäjällä vuosina 2009-2010. Aiemmin tänä vuonna tukea osoitettiin 600 000 euroa.

Määrärahan tarkoituksena on alentaa suomalaisten yritysten kynnystä suunnitella ja aloittaa liiketoimintaa Venäjällä venäläisen partnerin kanssa. Yritykset voivat anoa hanketukea Finnveran kautta. Avustuspäätökset tekee ulkominsiteriö.

Vuoden 2008 lopulla ja vuoden 2009 alkupuoliskolla hankevalmistelurahoitukse kysyntä on selvästi lisääntynyt ja suomalaisyritykset ovatkin entistä kiinnostuneempia selvittämään liiketoimintamahdollisuuksiaan Venäjällä kerrotaan Ulkoministeriöstä.