Suomessa tieliikennettä verotetaan kovalla kädellä – niin ajoneuvon hankinnan yhteydessä kuin käyttöön liittyvinä veroinakin. Kaupan liiton mielestä olisi tärkeää siirtää verotuksen painopiste hankinnasta päästöperusteiseen käytön verottamiseen. Tämä nopeuttaisi mm. ajoneuvokannan uudistumista ja mahdollistaisi nykyistä paremmin työperäisen liikkumisen joka puolella maata.

Valtion keräämillä tieliikenteen veroilla ja maksuilla pyritään tukemaan yleisiä liikennepoliittisia tavoitteita, kuten liikenneturvallisuuden parantamista ja päästöjen vähentämistä.

”Autojen ja moottoripyörien ensirekisteröinnin yhteydessä kerättävä autovero ei kuitenkaan välttämättä tue näitä tavoitteita, sillä vero nostaa keinotekoisesti ajoneuvojen pääoma-arvoa ja lisää niiden ikääntymistä Suomessa”, sanoo Kaupan liiton toimitusjohtaja Mari Kiviniemi. ”Ajoneuvojen korkea hankintahinta on keskeinen syy siihen, että autojen keski- ja romutusikä ovat Suomessa noin kolmanneksen EU-keskiarvoa korkeampia.”

Moottoripyörien keskimääräinen ikä on moottoripyörävakuutustilastojen mukaan puolestaan noin 18 vuotta.

”Ajoneuvojen ikääntyminen hidastaa merkittävästi liikenteen energiatehokkuus-, liikenneturvallisuus- ja ilmastotavoitteiden saavuttamista. Ajoneuvotekniset uudistukset esimerkiksi kolariturvallisuudessa ja energiatehokkuudessa saadaan Suomessa käyttöön muita EU-maita hitaammin”, Kiviniemi toteaa.

”Autoveron alentaminen ja asteittainen poistaminen helpottaisi myös kotitalouksien arkea, kun autoon sidottu pääoma pienenisi ja ostovoima kasvaisi”, hän lisää.

Arvonlisävero kasvattaa ostohintaa

Suomalaiset kuluttajat maksavat uusista ajoneuvoista myös normaalin arvonlisäveron, mikä nostaa veron osuuden uuden auton tai moottoripyörän hinnasta keskimäärin jopa 40 prosenttiin.

”Ei ole kotitalouksien eikä myöskään valtion etu, että kulutushyödykkeen hankintahinnan verotus on näin korkea – varsinkaan, kun suuri osa kuluttajista joutuu hankkimaan auton lainarahalla. Suomen kaltaisessa harvaan asutussa maassa, jossa joukkoliikenne ei pysty toimimaan korvaavana liikennemuotona läheskään joka paikassa, saattavat ajoneuvojen hankintakustannukset nousta ongelmaksi ja jopa esteeksi työperäiselle liikkumiselle”, Kiviniemi valottaa.

Valtiontalouden kannalta autovero on hankalasti ennakoitava ja suhdanneherkkä veroerä, sillä sen kertymä riippuu ensirekisteröintien määrästä. Uusien ajoneuvojen myynti vaihtelee talouskehityksen mukaan, joten laskusuhdanteen aikana autoverokertymä pienenee.

”Kilometreihin ja päästöihin perustuva käytön verotus muodostaisi autoveroa vakaamman veropohjan”, Kiviniemi tiivistää.

Kuva: 123RF