Euroopan kemikaalivirasto ECHA valmistelee parhaillaan uutta rekisteriä, johon on tarkoitus kerätä tiedot Euroopan markkinoille tuotujen esineiden sisältämistä nk. huolta aiheuttavista aineista. Kaupan mielestä ilmoitusvelvollisuutta tulee rajata, ja rekisterin pitää palvella sen ensisijaisia käyttäjiä.

Kuluvan vuoden alussa tehtiin EU:n jätedirektiivin kirjaus, että Euroopan markkinoille saatettujen esineiden sisältämistä SVHC-aineista (Substance of Very High Concern) pitää laatia uusi rekisteri. Tehtävä lankesi Euroopan kemikaalivirasto ECHA:lle, jolla on nyt asian kanssa kiire, sillä tietokannan pitäisi olla valmis runsaan vuoden päästä. Yritysten aikaraja tietojen toimittamiseen on 5.1.2021.

Sama rekisteröinti moneen kertaan

Ilmoitusvelvollisuus rekisteriin on tämänhetkisen tulkinnan mukaan kaikilla toimitusketjun osapuolilla; valmistajalla, maahantuojalla, kokoajalla sekä jakelijoilla tukkuliikkeistä vähittäismyymälöihin silloin, kun esine tai joku sen osa sisältää SVHC-ainetta enemmän kuin 0,1 painoprosenttia.

”Ilmoitusvelvollisuus pitäisi kaupan mielestä rajata sille, joka ensimmäisenä saattaa kyseistä ainetta sisältävän esineen Euroopan markkinoille. Käytännössä nykyinen tulkinta johtaisi siihen, että samoista esineistä tai niiden osista tehtäisiin useita eri ilmoituksia”, valottaa Kaupan liiton kemikaaliasioista vastaava johtava asiantuntija Terhi Kuljukka-Rabb.

Hän antaa havainnollistavan esimerkin: ”Asian mittasuhteen ymmärtää, kun miettii, kuinka paljon yksittäisiä osia ja komponentteja on esimerkiksi ruohonleikkurissa tai moottorisahassa. Kun samoja esineitä rekisteröidään toimitusketjun eri vaiheissa, tehdään valtava määrä turhaa työtä, johon kuluu aikaa ja rahaa.”

Kerättävän tiedon ei Kuljukka-Rabbin mielestä pitäisi myöskään olla liian yksityiskohtaista, jotta tiedon toimittaminen säilyisi sujuvana.

Rekisterin pitää palvella ensisijaisia käyttäjiä

Kuljukka-Rabb näkee jätteenkäsittely- ja kierrätystoimialan rekisterin ensisijaisena käyttäjänä. ”Jos rekisterin rakentamisessa ei huomioida näiden yritysten tarpeita, kierrätysprosessien luonnetta ja vallitsevia käytäntöjä, ollaan luomassa kallista ja ehkä jopa hyödytöntä tietokantaa,” Kuljukka-Rabb sanoo.

”Parhaimmillaan rekisteri voisi toki toimia varteenotettavana keinona tukea kiertotalouden tavoitteita”, hän lisää.

Kauppa peräänkuuluttaa toimivia ratkaisuja

Eri maiden kaupan alan liitot ovat yhdessä kattojärjestönsä EuroCommercen kanssa tuoneet aktiivisesti esille hankkeeseen liittyviä huoliansa. ECHA järjesti 22.10. myös työpajan, johon parisataa eri sidosryhmien edustajaa kokoontui keskustelemaan hankkeesta. Kaupan liiton edustajana paikalla oli Terhi Kuljukka-Rabb.

”Tällä hetkellä näyttää siltä, että ECHA tulee rakentamaan jonkinlaisen tietokantaversion direktiivin asettamassa aikarajassa, vaikka työpajassa yleisesti todettiin, että aikataulu on lähes mahdoton näin massiivisen ja monitahoisen hankkeen toteuttamiseksi”, Kuljukka-Rabb kertoo. Hän toivookin, että rekisterin laadusta ei tingitä liikaa. Kuljukka-Rabb nosti tilaisuudessa esille myös kansainvälisen etäkaupan aiheuttaman haasteen, jota ei tässä hankkeessa huomioida mitenkään.  

Entä millaisia vaikutuksia uudella rekisteröintivelvollisuudella ja sen nykytulkinnalla olisi vähittäiskaupalle? ”Jätedirektiivin uusi kirjaus aiheuttaa erikoisen tilanteen, sillä lähtökohtaisesti rekisteriin tulisi ilmoittaa aineita, jotka jossain elinkaarensa vaiheessa ovat sisältäneet tai sisältävät SVHC-aineita. Tässä ei oteta huomioon sitä, onko tuotteen rakenne jo mahdollisesti korvautunut uudessa tuotantoerässä. Rekisterin tiedon laatu näin toteutettuna olisi huonoa”, toteaa Tokmanni Oyj:n laatupäällikkö Mikko Kalmi.

Tokmanni seuraa tarkasti muuttuvia vaatimuksia. ”Meillä on myynnissä kymmeniä tuhansia tuotteita, joista suurin osa hankitaan suorana tuontina, mutta osa hankitaan kotimaisilta ja ulkomaisilta jakelijoilta ja maahantuojilta. Lain toteutuessa aiotulla tavalla tulemme lisäämään vaatimustasoa tavarantoimittajille, ja tämä saattaa heijastua lisäresursointina ja kasvaneina kuluina”, Kalmi toteaa. Hänen mukaansa on olemassa myös suuri vaara, että rekisteristä tulisi turha byrokraattinen rasite yrityksille.

Tokmannilla ollaan tyytyväisiä siihen, miten voimassa olevassa tuotelainsäädännössä määritellään toimijoiden roolit. Myös tätä lainsäädäntöä ollaan parhaillaan uudistamassa EU-tasolla, ja tässä valmistelussa on törmätty uusien roolien muodostumiseen kaupan muutoksessa. ”Jos tämänhetkinen jätedirektiivin tulkinta jää voimaan, ollaan muodostamassa rekisteriä, jonka toteutumista ei pystyisi valvomaan kukaan”, Kalmi päättää. 

Kuva: 123rf