Vähittäiskauppa Suomessa 2008-kirja antaa kokonaiskuvan suomalaisesta vähittäiskaupasta. Se perustuu kauppaa käsittelevään tilastoaineistoon ja viime vuosina tehtyihin tutkimuksiin ja selvityksiin.

Kirjan taustatutkimus, tekstit ja kuvat on laatinut Tuomas Santasalo Ky. Suomen Kaupan Liitto ja Palvelualojen ammattiliitto ovat rahoittaneet hankkeen.

Kirja on luonteeltaan vähittäiskauppaa käsittelevä perusteos, jonka toivotaan palvelevan kaupan yrityksiä, alalla työskenteleviä, oppilaitoksia, opiskelijoita ja sidosryhmiä.

Kirja on kuudes uudistettu painos. Ensi vuonna ilmestyy Tukkukauppa Suomessa 2009-kirja.

Kirja tulee myyntiin myöhemmin.