Uusi kuluttajien luottamusindikaattori oli toukokuussa -1,8, kun se huhtikuussa oli -1,7 ja maaliskuussa -2,4. Vuoden 2018 toukokuussa luottamusindikaattori sai selvästi korkeamman arvon 4,1. Indikaattorin keskiarvo tammikuusta 2018 lähtien on 0,8, kertoo Tilastokeskus.

Uuden kuluttajien luottamusindikaattorin neljästä osatekijästä kuluttajien näkemys oman taloutensa nykytilanteesta sekä odotus omasta taloudesta vuoden kuluttua paranivat hieman toukokuussa edelliskuukauteen verrattuna. Kuluttajien odotukset Suomen talouden kehityksestä heikkenivät.

Kuluttajien rahankäyttöaikeet kestotavaroihin pysyivät ennallaan. Heillä myös oli rahankäyttöaikeita keskimääräistä enemmän toukokuussa.

Vuoden 2018 vastaavaan aikaan nähden vain näkemys omasta taloudesta tällä hetkellä parani hieman. Odotukset Suomen yleisestä taloudesta romahtivat viime vuoden vastaavasta ajanjaksosta.

Oman rahatilanteensa kuluttajat arvioivat toukokuussa erittäin hyväksi. Ajankohtaa pidettiin otollisena säästämiselle ja lainanotolle, mutta ei niinkään kestotavaroiden ostamiselle. Työlliset kuluttajat kokivat toukokuussa, että työttömyyden uhka on omalla kohdalla lisääntynyt viime aikoina.

Kuluttajien luottamusindikaattori on sen osatekijöiden saldolukujen keskiarvo. Uuden luottamusindikaattorin neljä osatekijää ovat: kuluttajan oma talous nyt, kuluttajan oma talous 12 kuukauden kuluttua, Suomen talous 12 kuukauden kuluttua ja kuluttajan rahankäyttö kestotavaroihin seuraavan 12 kuukauden aikana verrattuna edelliseen 12 kuukauteen.

Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen kuluttajien luottamustutkimukseen, johon vastasi 1.−15. toukokuuta 1 034 Suomessa asuvaa henkilöä.

Tilaston nimi on vaihtunut kuluttajabarometrista kuluttajien luottamukseksi. Samalla tilaston tiedonkeruutapa, otosasetelma, painotus ja tietosisältö muuttuivat. Lisätietoja Tilastokeskuksesta.

Pääkuva: 123RF