Tänään julkaistaan Tukkukauppa Suomessa 2009 -teos, joka kuvaa tukkukaupan toimintaa Suomessa. Tukkukauppa on kehittynyt viime vuosina voimakkaasti, ja kirjassa kuvataan tätä murrosta.

Kaupan kansainvälistyminen on vaikuttanut merkittävästi tukkukaupan ja erityisesti teknisen kaupan toimintaan. Teollisuutta palveleva tekninen kauppa on muuttunut luonteeltaan vahvasti palveluntuottajaksi. Tukkukauppa on puolestaan joutunut omaksumaan perinteisen tavaran välittäjän rinnalle täysin uusia tehtäviä. Osa tukkukaupoista on tiivis osa kaupan ketjua, jossa kaupparyhmä toimii sekä tavaran valmistuttajana, maahantuojana, tukkukauppana ja vähittäiskauppana.

Kirja pohjautuu tukkukaupan asiantuntijoiden haastatteluihin sekä laajaan tilastoaineistoon. Uusi kirja on luettavissa Kaupan liiton verkkosivuilla pdf-versiona. Edellisen kerran Tukkukauppa Suomessa -teos ilmestyi vuonna 2004.

Tukkukauppakirjan rinnakkaisteos on Vähittäiskauppa Suomessa, jonka uusin painos ilmestyi syksyllä 2008. Kirjan julkaisijoina toimivat Kaupan liitto ja Palvelualojen Ammattiliitto ja teoksen on kustantanut Tuomas Santasalo.