Kaupan liitossa on tehty uusi työkalu kestävän liiketoiminnan edistämiseen erityisesti pienten ja keskisuurten kaupan alan yritysten johtamisen tueksi.

Työkalusta haluttiin helppokäyttöinen ja muokattava, jota jokainen yritys voi itse halutessaan kehittää eteenpäin. Työkalu on toteutettu muokattavana tarkistuslistana sekä viestintäpakettina, jossa käydään konkreettisesti läpi, kuinka yritys voi viestiä teoistaan sidosryhmilleen. Tarkistuslistojen on tarkoitus innostaa ja inspiroida huomaamaan liiketoiminnasta asioita, joissa yritys voisi toimia kestävästi. Listat tarjoavat konkreettisia toimenpide-ehdotuksia johtamisen avuksi sekä mittareita kehityksen seurantaan.

Koska yhdessä tekemällä saadaan useampi näkökulma huomioiduksi, pyydämme kommentteja erityisesti kaupan alan pk-yrityksiltä ja muilta sidosryhmiltä, joita kauppa koskettaa. Kaupan liitto haluaa osallistaa jäsenyrityksiään sekä sidosryhmiään kehitystyöhön. Saatuja kommentteja käytetään hyväksi tarkistuslistojen kehittämisessä.

Tutustu työkalun tarkistuslistoihin: 

Kommentteja ja kehitysideoita voit antaa tästä linkistä avautuvan kyselylomakkeen kautta tai suoraan Paula Talliselle, p. 050 571 4600,  paula.tallinen@kauppa.fi. Lomake on avoinna 7.– 22.5.2018. Kaikki palaute pyritään ottamaan kehitystyössä huomioon.

Kiitos vastauksista jo etukäteen!