Kuluttajaviraston valvontaiskun perusteella autoliikkeet ilmoittavat uusien autojen hinnat lähes aina säännösten mukaisesti.

Huhtikuun alussa tuli voimaan autoverolain muutos, joka vaikutti sekä henkilö- että pakettiautojen autoveron määräytymiseen. Veron suuruus riippuu auton polttoainekulutuksen aiheuttamista hiilidioksidipäästöistä. Auton kokonaishinta muodostuu verottomasta hinnasta plus arvioidusta autoverosta. Lopullinen veron määrä selviää vasta siinä vaiheessa, kun auto on valmistunut ja sen polttoainekulutus ja siihen perustuva hiilidioksidipäästöarvo ovat tiedossa.

Kuluttajavirasto on ohjeistanut autoalan järjestöjä hinnan ilmoittamiseen liittyvistä periaatteista. Ratkaisevaa on se, pystyykö mainoksen perusteella yksilöimään tietyn auton, vai luodaanko mainoksessa ainoastaan mielikuvaa tietystä brändistä.

Yksilöitävissä olevasta autosta on aina ilmoitettava lopullinen myyntihinta. Tämän hinnan pitää sisältää toimitus- ja mahdolliset muut kulut. Lisäksi pitää kertoa aina hiilidioksidipäästöarvo ja polttoaineen kulutus. Nämä tiedot on kerrottava jokaisen mainoksen yhteydessä mainosvälineestä riippumatta.

Auton kokonaishinnan yhteydessä voidaan lisäksi kertoa erikseen auton veroton hinta ja autoveron arvioitu määrä. "Jos mainosta voidaan pitää yrityskuvan rakentamiseen tähtäävänä imagomainontana, hintaa ei tarvitse kertoa", kertoo Kuluttajaviraston tiedote.

Kuluttajavirasto seurasi 15.–18. kesäkuuta suurimmista sanomalehdistä 24 eri autoliikkeen mainoksia. Mainoksista tarkastettiin, miten niissä ilmoitettiin uusien tilausautojen hinnat ja hiilidioksidipäästöt. Valvontaiskussa mukana olleet mainokset oli toteutettu pääosin viraston ohjeiden mukaisesti.