Lähde: Kesko Oyj

Suomen ympäristökeskus vertaili Optikassi-tutkimuksessa päivittäistavarakaupoissa myytävien erilaisten ostoskassien kasvihuonekaasupäästöjä niiden koko elinkaaren ajalta. Parhaaksi todettiin tekokuituinen kestokassi.

Tutkimustulosten perusteella uusiomateriaalista valmistettu muovikassi vaikuttaa parhaalta vaihtoehdolta. Aiemmista tuloksista poiketen puuvillakassi ei ole paras kauppakassi, sillä puuvillan valmistuksessa tarvitaan runsaasti energiaa ja kasteluvettä, joiden tuotannossa aiheutuu runsaasti kasvihuonekaasupäästöjä.
Biohajoava muovikassi todettiin huomoimmaksi vaihtoehdoksi, sillä niihin lisätään lujuuden parantamiseksi seosaineita, jotka ovat fossiiliperäisiä.

Kuluttajakäyttäytymisellä suuri merkitys
Ostoskassi on osa suurempaa kokonaisuutta, ja kuluttajan kannattaa muuttaa ostoskassien avulla kaupassakäyntitottumuksiaan ja jätehuoltoaan ilmastoystävällisempään suuntaan. Tehokkaimmin ostoksilla käynnin ilmastovaikutusta voi vähentää käymällä harvemmin kaupassa ja ostamalla täysiä kassillisia.