Eurovaalien lähestyessä eurooppalaisia verkkokauppaa käyviä yrityksiä edustava järjestö Ecommerce Europe vetoaa tuleviin päättäjiin, jotta digitaalisten sisämarkkinoiden kehittämistä jatkettaisiin tarmokkaasti.

Toukokuun eurovaalit käydään epävarmuuden ja poliittisten jakolinjojen merkeissä. Brexit ja euroskeptikot uhkaavat heikentää EU:n tavoittelemaa yhtenäistä linjaa jäsenmaiden etujen puolustamisessa.

Jos EU haluaa jäsenmaidensa verkkokauppaa käyvien yritysten pärjäävän tiukassa globaalissa kilpailutilanteessa unioniin kuulumattomia maita vastaan, sen on tehostettava digitaalisten sisämarkkinoidensa toimintaa. Vain siten luodaan ympäristö, jossa eurooppalainen verkkokauppa voi kukoistaa, muistuttaa yli 75 000:tta eurooppalaista verkkokauppaa edustava järjestö Ecommerce Europe.

Lisää harmonisointia ja yksinkertaisempia sääntöjä

Nykyinen Euroopan komissio asetti toimikautensa alussa tavoitteekseen rakentaa EU:lle digitaaliset sisämarkkinat. Vaikka neljän viimeksi kuluneen vuoden aikana tavoitetta kohti on jo jossain määrin edetty, Ecommerce Europe peräänkuuluttaa toukokuussa valittavilta uusilta europarlamentaarikoilta ja EU-toimielimiltä uutta puhtia ja päämäärätietoisuutta tavoitteiden eteenpäin viemiseksi.

Digitaalisia sisämarkkinoita on vahvistettava, toimintatapojen yhdenmukaistamista jatkettava ja sääntöjä yksinkertaistettava, jotta eurooppalaisten verkkokauppaa harjoittavien yritysten kilpailukyky säilyisi kovassa globaalissa kilpailussa, Ecommerce Europe tähdentää.

Kaupan liitto on järjestön kanssa samoilla linjoilla, sillä kaupan alan menestys on keskeistä koko EU:lle. ”On tärkeää, että kaikkia osapuolia koskevat samat säännöt tiukassa kansainvälisessä kilpailussa. Samalla pitää huolehtia siitä, että sisämarkkinoiden kilpailukyky säilyy. Sääntelyn täytyy tukea näiden tavoitteiden saavuttamista”, kiteyttää Kaupan liiton johtava asiantuntija Janne Koivisto, joka toimii myös Ecommerce Europen hallituksen jäsenenä.

Katso Ecommerce Europen 2.5. julkaisema video.

#EUelections2019 #ecommerce #EU4eCommerce2019