Vähittäiskaupan luottamusindikaattori pysyi syyskuussa matalalla tasolla. Elinkeinoelämän keskusliiton luottamusindikaattorin mukaan myynnin määrä supistui yhä selvästi, ja laskun arvioidaan jatkuvan loppuvuonna. Varastot supistuivat aavistuksen, mutta ne ovat yhä hieman tavanomaista suuremmat.

Luottamusindikaattori lasketaan kolmen kysymyksen vastauksista: toteutunut myynnin kehitys, myyntiodotukset sekä varastot (käänteisenä).

Teollisuuden luottamusindikaattori nousi syyskuussa, kun valmistuotteiden varastot supistuivat selvästi. Muilla toimialoilla indikaattorit ovat yhä erittäin matalalla. Palvelujen luottamusindikaattori vahvistui jonkin verran, kun myynnin laskun arvioidaan tasaantuvan. Yleinen suhdannekuva on silti erittäin heikko.

EK kerää ja analysoi luottamusindikaattoreiden tiedot osana EU:n komission harmonisoitua tiedustelujärjestelmää.

EK:n luottamusindikaattorit,syyskuu 2009 (PDF)