Kaupan liitto tulee mukaan vähittäiskaupan alan tutkimukseen keskittyvän säätiön toimintaan. Viimesyksyisen sääntömuutoksen seurauksena Kaupan liitosta tulee säätiön perustajajäsen. Liitolle on tärkeää vahvistaa yritysten ja tutkimuksen välisiä yhteyksiä kaupan alan tulevaisuuden toimintaedellytysten vahvistamiseksi.

Vähittäiskaupan Tutkimussäätiön toiminnan tarkoituksena on koota ja käyttää varoja vähittäiskaupan alaan kuuluvan tutkimustyön tukemiseksi Suomessa. Säätiö mm. järjestää perinteisen Kaupan tutkimuspäivän, jossa esitellään vähittäiskauppaan liittyvää suomalaista tutkimusta. Uusi kokoonpano tulee uudistamaan myös tutkimuspäivää.

”Kaupan alaan ja kuluttajapintaan liittyvä tutkimuksen kehittäminen ja lisääminen Suomessa on Kaupan liitolle keskeistä”, sanoo säätiön tuore puheenjohtaja, Kaupan liiton tutkimuksista vastaava pääekonomisti Jaana Kurjenoja. ”Rooli Vähittäiskaupan Tutkimussäätiössä tarjoaa meille mahdollisuuden vahvistaa ja luoda lisää yhteyksiä yritysmaailman ja tutkimusten välille”.

Monipuolisella hallituskokoonpanolla varmistetaan uusien yhteyksien luominen ja olemassa olevien vahvistaminen. Perustajajäsenenä Kaupan liitto esittää suurimman osan säätiön hallituksen jäsenistä.

”Uudistunut säätiö toimii ennakkoluulottomasti yli liittorajojen”, Jaana Kurjenoja sanoo. ”Suomen Yrittäjien mukanaolo on tärkeää, koska moni kaupan alan yritys kuuluu Yrittäjiin. K-kauppiasliitto taas edustaa kauppiasyrittäjiä kengistä rautaan”, Kurjenoja mainitsee esimerkkejä. Yliopistojen ja tutkimusmaailman roolia haluttiin erityisesti vahvistaa, ja nyt nimitettiinkin edustajat sekä Tampereen yliopistosta että Aalto yliopistosta.

Säätiön hallituksen puheenjohtajana toimii Kaupan liiton pääekonomisti Jaana Kurjenoja. Hallituksen muut jäsenet ovat Tampereen yliopiston palvelujen ja kaupan professori Hannu Saarijärvi, Suomen Yrittäjien koulutusasioista vastaava johtaja Veli-Matti Lamppu, Aalto-yliopiston Kauppakorkeakoulun professori Lasse Mitronen, K-Kauppiasliiton kehityspäällikkö Tuura Inha, Suomen Terveystuotekauppiaiden Liiton toiminnanjohtaja Mika Rönkkö sekä pitkään erikoiskaupan edunvalvonnan parissa työskennellyt kirjakauppa-alan vaikuttaja Olli Eräkivi.

”Yritysten kyky toimia Suomessa ja maailmalla perustuu lopulta aina koulutukseen ja tutkimukseen. Tässä säätiöllä tulee olemaan pitkäjänteinen rooli”, Kurjenoja sanoo.