Vähittäiskaupan työntekijöiden määrä ei ole muuttunut vuoden takaisesta. Auto- ja tukkukaupassa sen sijaan työpaikkoja on vähemmän viime vuoden kesäkuuhun verrattuna.

Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan kesäkuussa työllisiä oli 103 000 vähemmän kuin vuotta aiemmin. Palkansaajien määrä väheni, kun taas yrittäjien määrä pysyi lähes ennallaan. Työttömyysaste oli kesäkuussa 9,1 prosenttia, mikä oli 2,3 prosenttiyksikköä suurempi kuin vuosi sitten.

Vähittäiskaupassa työskenteli kesäkuussa saman verran ihmisiä kuin vuotta aikaisemmin eli 147 000. Moottoriajoneuvojen tukku- ja vähittäiskaupassa ja korjaustöissä vähennystä oli 14,1 prosenttia. Tukkukaupassa työskenteli 13 000 henkilöä, eli 13,9 prosenttia vähemmän.

Muita aloja, joilla työllisten määrä on vähentynyt vuoden takaisesta rajusti, ovat talonrakentaminen ja sahatavaran ja paperin valmistus. Työllisten määrä väheni parikymmentä prosenttia.

Lisää työpaikkoja on syntynyt maatalouteen, 8,8 prosenttia, ja sosiaalihuollon laitospalveluihin, 7,5 prosenttia.

Lue Heikki Ropposen kirjoitus Vähittäiskaupan työllisyys jatkuu vahvana Kauppablogista