Vähittäiskaupan myynti näyttää supistuneen helmikuussa aavistuksen. Vuosi sitten myyntiin vaikutti kuitenkin karkauspäivän tuoma ylimääräinen kauppapäivä.

Tilastokeskuksen kaupan pikaennakon mukaan vähittäiskaupan liikevaihto laski helmikuussa 0,2 prosenttia viime vuodesta. Myynnin määrä, josta hintojen vaikutus on poistettu, supistui samaan aikaan 0,8 prosenttia. 

Vähittäiskaupan suurimman alatoimialan, päivittäistavarakaupan, liikevaihto supistui 0,7 prosenttia ja myynnin määrä 1,1 prosenttia edellisvuodesta.

Ainakin osasyy viime vuoden suurempaan myyntiin löytyy karkauspäivästä, joka toi yhden kauppapäivän lisää viime vuoden helmikuuhun.

Vähittäiskauppa on joulukuuta lukuun ottamatta ollut viime kuukaudet kasvussa. Tammikuussa vähittäiskaupan liikevaihto kasvoi 2,4 prosenttia ja myynnin määrä liki 3 prosenttia. Päivittäistavarakaupassa liikevaihto kasvoi tammikuussa 1,9 prosenttia.

Kaupan pikaennakko perustuu otokseen, joka kattaa keskimäärin 60 prosenttia vähittäiskaupan liikevaihdosta. Toimialoittaiset tiedot kaupan myynnistä julkaistaan seuraavan kerran huhtikuun puolessa välissä.